У німецькому видавництві Lambert Academic Publishing GmbH & Co вишла у світ монографія «Маркетинговые коммуникации в публичном администрировании» науковців з державного управління, Романенка Є.О., Кіслова Д.В. та Чаплай І.В

0001

 

 

            У німецькому видавництві Lambert Academic Publishing GmbH & Co побачила світ монографія «Маркетинговые коммуникации в публичном администрировании» науковців з державного управління, Романенка Є.О., Кіслова Д.В. та Чаплай І.В., що присвячена проблемі формування організаційно-правових механізмів системи державних маркетингових комунікацій в Україні.

           Монографія прорецензована доктором наук з державного управління, професором Козаковим В.М. та доктором наук з державного управління, професором Іваницькою О.М. Привітав вихід монографії доктор наук із державного управління, доцент О.А. Дєгтяр.

          Ключова особливість монографії полягає в тому, що, вирішуючи порушену проблему, у виданні раціонально поєднано як теоретичний, так і прикладний аспекти маркетингових комунікацій державного управління, про що свідчить залучення величезного масиву емпіричної інформації та обробка її із застосуванням широкого спектру сучасних дослідницьких методів.

           Спираючись на системний підхід, автори поглибили теоретико-методологічні засади, розробили практичні рекомендації щодо оцінювання процесу формування комунікативної політики держави.

           Одна з характерних особливостей монографії полягає в тому, що в ній досліджено стан і перспективи ефективного розвитку становлення комунікативної стратегії в реформуванні публічного адміністрування.

           Майже 500-сторінкова монографія є безумовним внеском у формування й розвиток науки державного управління.

           Завдяки тому, що монографія присвячена актуальним питанням державних маркетингових комунікацій публічного адміністрування, а, також, зважаючи на значну кількість практичних рекомендацій і порад, ця книга стане в нагоді науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, керівникам і спеціалістам із державного управління, працівникам органів державної влади різних рівнів.

           Зі змістом книги можна ознайомитися нижче.

          Зміст.