Керівництво

Президент

Романенко Євген Олександрович

Доктор наук з державного управління, професор, Заслужений юрист України

Народився 04 квітня 1978 р. у м. Києві.
Освіта повна вища. У 2000 році закінчив Київський державний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Правознавство» У 2002 році - магістратуру Української академії державного управління при Президентові України та Університет північного Лондона (Велика Британія) за спеціальністю «Державне управління» У 2005 році - магістратуру Національної академії управління за спеціальністю «Правознавство» У 2012 році - магістратуру Міжрегіональної академії управління персоналом та SIC-Academy (Велика Британія) за спеціальністю «Бізнес адміністрування».
Нагороджений церковними та державними нагородами. Заслужений юрист України, Лауреат премії Президента України для молодих вчених, Лауреат премії імені Івана Франка в галузі інформаційної діяльності.
Трудова діяльність:
1995–1996 рр. — юрист ПП «Скорпіо & Ко»;
1996–1997 рр. — юрист ТОВ «Агропромінвест»;
1998–1999 рр. — юрист Соціальної службі для молоді та підлітків Подільського районної державної адміністрації м. Києва;
1999–2000 рр. — начальник юридичного відділу Київської міської спілки захисту прав споживачів;
2000–2001 рр. — юрист Управління охорони пам'яток історії, культури та історичного середовища Київської міської державної адміністрації;
2002–2003 рр. — начальник відділу договірної роботи юридичного управління Державної судової адміністрації України;
2003–2005 рр. — начальник управління справами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України;
2005–2005 рр. — начальник управління правового забезпечення Державної іпотечної установи Кабінету Міністрів України;
2005–2006 рр. — начальник відділу забезпечення роботи судової палати з розгляду справ за зверненнями фізичних осіб Вищого адміністративного суду України;
2006–2010 рр. — голова Подільської районної у м. Києві ради та державної адміністрації;
2010–2011 рр. — професор кафедри адміністративного та медичного менеджменту Міжрегіональної академії управління персоналом;
2011–2012 рр. — директор Державного підприємства «Укрекоресурси» Кабінету Міністрів України;
2012 - 2013- докторант Національної академії державного управління при Президентові України;
2013–2014 рр.— радник Голови Верховної Ради України;
2014–2015 рр.— начальник управління державного архітектурно-будівельного контролю і нагляду Державної архітектурно-будівельної інспекції України;
2015 р. – травень 2018 р. — завідувач кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом;
травень 2018 р. - травень 2021 р. — проректор Міжрегіональної Академії управління персоналом;
травень 2021 р. і дотепер — проректор з наукової роботи Національного авіаційного університету.
Наукова та громадська діяльність - Генеральний директор Всеукраїнського об'єднання організацій роботодавців у галузі вищої освіти. Президент громадської наукової організації «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління. Член Науково-експертної ради Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Академік Української Технологічної Академії, Міжнародної Кадрової Академії, Академії Наук Публічного Управління та Академії Наук Вищої Школи України. Почесний доктор Національного Інституту Економічних Досліджень(Батумі, Грузія). Державний службовець 3-го рангу. Член Національної спілки журналістів України. Головний редактор рецензованого міжнародними науко метричними базами, фахового з державного управління збірника “Публічне урядування”, електронного наукового журналу з юридичних наук та державного управління «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління», електронного наукового журналу з державного управління «Публічне адміністрування та національна безпека».Член редакційних колегій журналів "Соціологія права", "Стратегія і тактика державного управління", "Бюлетень Національної служби посередництва і примирення","Науковий вісник: державне управління", "Науковий збірник Інституту державного управління в сфері цивільного захисту","International Journal of New Economics, Public Administration and Law", "Innovative economics and management" (Грузія) та "International journal of legal studies" (Польща), «Legal and Social Studies» (Польща).
Голова Спеціалізованої вченої ради МАУП з державного управління.
Автор більше 250 наукових праць з державного управління.
Радник Голови Державного космічного агентства України. Адвокат. Арбітр Національної служби посередництва і примирення, керівник Інформаційно-консультаційного центру Національної служби посередництва і примирення в м. Києві і Київській області.
Одружений, виховує трьох синів.

Персональний вебсайт

ПЕРШИЙ ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

-

-

ДРУГИЙ ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

Дєгтяр Олег Андрійович

Доктор наук з державного управління, доцент

Автор більше 300 наукових праць з державного управління у провідних вітчизняних та міжнародних виданнях. Член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України "Лідер, Еліта, Суспільство", https://science.kname.edu.ua/index.php/uk/nashi-vydannia/lider-elita-suspilstvo, наказ № 23 від 01 липня 2019 р., міжнародного журнала Internauka, https://www.inter-nauka.com/magazine/multidisciplinarnyy-nauchnyy-zhurnal/editoria/, наказ 10-21 від 01 вересня 2019 р., електронного наукового видання "Публічне адміністрування та національна безпека", з 2017 р. по 2021 р. https://www.inter-nauka.com/ua/magazine/public-administration/editorial/ Спеціальність Публічне управління та адміністрування.
Член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, «Державне Будівництво » з 2019 р. по 2023 р. http://db.journal.kharkiv.ua/index.php/db/about/editorialTeam наказ № 48 від 01 березня 2019 р.
Член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського», серія «Державне управління» Наказ № 105 віл 21 серпня 2019 р. http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/red-rada
Член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, Copernicus Спеціальність Публічне управління та адміністрування, «Державне управління: удосконалення та розвиток», наказ № 87 від 19.11.2020 р. http://www.dy.nayka.com.ua/
Член журі з захисту науково-дослідницьких робіт II етапу Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт членів-учасників Малої Академії Наук України, секція Публічне управління та адміністрування, листопад 2018 р.
Член журі з захисту науково-дослідницьких робіт II етапу Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт членів-учасників Малої Академії Наук України, секція Публічне управління та адміністрування, 22 листопада 2019 р.
Член журі з захисту науково-дослідницьких робіт II етапу Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт членів-учасників Малої Академії Наук України, секція Публічне управління та адміністрування, листопад 2020 р.
Робота в акредитаційній комісії МОН в якості експерта наказ МОН № 859 від 21.05.18 р. Спеціальність Публічне управління та адміністрування.
Робота в акредитаційній комісії МОН в якості експерта наказ МОН № 1475-л від 24.09.18 Спеціальність Публічне управління та адміністрування.
Брав Участь в якості лектора у міжнародних наукових проектах: Сертифікована програма післядипломного навчання «Управління в українських органах місцевого самоврядування для лідерів, менеджерів середнього рівня, фахівців з публічних послуг громади» програми DOBRE. Наказ № 138-01 від 21.04.2021 р.
Нагороджений Грамотою Української Православної Церкви, Подякою Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, Благословенною грамотою за заслуги перед Помісною Українською Православною Церквою та побожним народом.

Директор Президії

Жукова Ірина Віталіївна

Кандидат наук з державного управління, доцент, Лауреат премії Президента України для молодих вчених , Лауреат премії Верховної Ради України молодим ученим, Лауреат премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності. Лауреат Всеукраїнської премії «Інновація в освіті — 2018»

Нагороджена Премією Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва у 2019 році, Почесною відзнакою Федерації роботодавців України, Почесною грамотою Національної служби посередництва і примирення, Почесною грамотою Національної академії наук України, Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України, Почесною грамотою Федерації профспілок України, Грамотою Національного університету цивільного захисту, Грамотою Української Православної Церкви, Подякою Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, Благословенною грамотою за заслуги перед Помісною Українською Православною Церквою та побожним народом, медаллю Всеукраїнської громадської організації "Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури" "За розбудову України".
Голова редакційної колегії фахового (категорія Б) журналу з педагогіки та психології «Перспективи та інновації науки», головний редактор фахового (категорія Б) з державного управління, права, психології та економіки журналу «Наукові перспективи». Член редакційних колегій міжнародних журналів: «PR и СМИ в Казахстане» (Казахстан), «Věda a perspektivy» (Чехія) та ін.
Під особистим науковим керівництвом захистили дисертації 4 кандидати наук з державного управління та 1 доктор філософії з державного управління. Приймала участь у атестації 9 наукових працівників як офіційний опонент.
Автор близько 150 наукових робіт з державного управління, політології, права, комунікативних технологій, педагогіки та соціології, національної безпеки та протидії корупції.
Член Національної спілки журналістів України.
Маю Свідоцтво судового експерта з правом проведення експертиз за спеціальністю 13.1.1 Дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами та інші.

Персональний вебсайт