22 листопада 2019 р. у Міжрегіональній Академії управління персоналом відбулася Четверта всеукраїнська науково-практична конференція «Європейський вимір реформування публічного управління в Україні»

Картинки по запросу "мауп -""

22 листопада 2019 р. у Міжрегіональній Академії управління персоналом відбулася Четверта всеукраїнська науково-практична конференція «Європейський вимір реформування публічного управління в Україні», яку організувала кафедра публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Актуальність обраної проблематики, для проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції, не викликає сумнівів, оскільки характерною рисою функціонування суспільства та держави, на сучасному етапі, є непрості політичні, соціально-економічні, етичні, культурні та інформаційні умови розвитку державного управління, що вимагає впровадження світових надбань щодо удосконалення його механізмів та їх доведення до рівня інноваційності європейських країн.

У роботі заходу взяли участь представники наукової спільноти із різних напрямів науки державного управління, представники органів влади, молоді вчені, аспіранти, представники громадських організацій та інші.

Доктор наук із державного управління, професор Є.О. Романенко зауважив, що сучасний стан розвитку та функціонування системи державного управління в Україні перебуває у процесі свого реформування, у зв’язку з постійними змінами у соціально-політичній та економічних сферах. Також, він відзначив, що ефективне функціонування сучасного суспільства та державних інституцій не можливе без збалансування національних та інтеграційних процесів, які, в цілому, і спрямовують розвиток України.

У своїх доповідях науковці  піднімали актуальні питання щодо основних причин міграції трудової сили в Україні. Зазначалося, що найнебезпечнішим для розвитку нашої країни є «відтік мізків» та міграція молоді. Здебільшого молодь та кваліфіковані спеціалісти закордоном займаються виснажливою фізичною працею, що, в подальшому, може спричинити погіршення їх стану здоров’я.

Обґрунтовувалася необхідність упровадження в Україні основних напрямів політико-адміністративних реформ, які, наразі, реалізуються у провідних країнах ЄС, а саме: по-перше, інформатизація та дебюрократизація; по-друге, новий менеджеризм; по-третє, децентралізація; по-четверте, сервісне адміністрування; по-п‘яте, «Good Governance»; по-шосте, реформування системи публічної служби. Інформатизація та дебюрократизація означають перехід від концепції класичної бюрократії, що спирається на ієрархічність і закритість системи управління, до нової інформаційної парадигмі, заснованої на відкритих мережевих структурах та управлінні за результатами та ін.

У цілому, Четверта всеукраїнська науково-практична конференція «Європейський вимір реформування публічного управління в Україні» відбулася на високому організаційному та науковому рівнях. Обрана тема заходу послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю піднятих питань, за результатами конференції буде опублікована збірка матеріалів тез та доповідей учасників конференції.