ЩОДО УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ!

image001

 

24 листопада 2016 року Президент Асамблеї – Романенко Євген Олександрович та Виконавчий директор Апарату Президії Асамблеї – Чаплай Ірина Віталіївна взяли участь у науковій конференції за міжнародною участю «Публічне управління у реалізації стратегії сталого розвитку регіону», організованої  в межах Третьої щорічної науково-освітньої виставки «Публічне управління XXI», приуроченої до Всесвітнього дня науки, що відбулася в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

У роботі науково-практичної конференції взяли участь кафедральні колективи Інституту, представники місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, громадські організації, викладачі провідних вищих навчальних закладів регіону.

У вітальних промовах представників органів публічної влади пролунали слова про те, що, в умовах докорінних суспільних змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі, Україна потребує нової моделі забезпечення функціонування та розвитку сучасної держави, на створення якої спрямована Стратегія сталого розвитку регіону.

Присутні відзначили, що реалізація стратегії сталого розвитку регіону обумовлює вирішення таких завдань, як: ідентифікація основних концептуальних підходів щодо розуміння проблемних аспектів функціонування регіонів, визначення основних пріоритетів утвердження принципів розвитку регіонів у контексті реалізації системних реформ в Україні та ін.

В рамках конференції, організованої до Всесвітнього дня науки, презентовано Третю щорічну науково-освітню виставку «Публічне управління XXI», на якій представлено досягнення, сучасні розробки та можливості галузі «Державне управління». Проведення виставки сприяло налагодженню конструктивної взаємодії навчальних закладів із надавачами суспільних послуг, представниками бізнес-структур, а, також, формуванню й реалізації інноваційних наукових і освітніх проектів, поглибленню міжнародної інтеграції та співробітництва у сфері публічного управління.

За результатами роботи науково-практичної конференції будуть опубліковані тези доповідей та повідомлень окремим збірником.

Дізнайтесь більше інформації на сайті: http://www.regionacadem.org/