Президент Асамблеї – Євген Романенко та Виконавчий директор Президії Асамблеї – Ірина Чаплай взяли участь у круглому столі «ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

       

        25 травня 2017 року Президент Асамблеї Євген Романенко та Виконавчий директор Президії Асамблеї Ірина Чаплай взяли участь у круглому столі «ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ», що відбувся в Національному університеті «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА».

      Учасниками науково-комунікативного заходу були науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, докторанти, аспіранти, представники громадських організацій.

      Виступаючи на пленарному засіданні, учасники круглого столу акцентували увагу на необхідності дослідження питання про співвіднесення понять «публічне управління» та «публічне адміністрування». Зазначені терміни потребують докладного вивчення в Україні та систематизації найкращих зарубіжних практик.

      Учасники заходу розглянули питання підсистем системи публічного управління, що охоплює багато підсистем, а саме: політичну, економічну, соціальну, адміністративну, правову, гуманітарну тощо. На формування та розвиток системи публічного управління впливають як зовнішні, так і внутрішні фактори. До зовнішніх факторів впливу відносяться: геополітичне середовище, світова фінансова криза тощо. До внутрішніх факторів відносять нестабільність соціально-політичної системи держави.

      У ході роботи заходу, учасники обговорили необхідність осучаснення смислового наповнення поняття “публічне управління”, крізь призму усвідомлення його ролі в житті кожної людини та держави. Слід розмежовувати поняття державного управління в широкому розумінні та у власному, вузькому розумінні. Зважаючи на розвиток науки управління, модель управління у державному секторі еволюціонувала.

      За результатами роботи круглого столу, передбачається видання електронного збірника матеріалів конференції.