Монографію «Державно-громадянська комунікація: шлях від кризи до взаємодії» подано до Державного комітету телебачення і радіомовлення України для участі у Всеукраїнському конкурсі «Краща книга України»

       

            Монографію «Державно-громадянська комунікація: шлях від кризи до взаємодії», авторів Козаков Володимир Миколайович, Рашковська Ольга Володимирівна, Ребкало Валерій Андрійович, Романенко Євген Олександрович, Чаплай Ірина Віталіївна подано до Державного комітету телебачення і радіомовлення України для участі  у Всеукраїнському конкурсі «Краща книга України», у номінації «З глибини знань». Конкурс започатковано Держкомтелерадіо з метою сприяння розвитку вітчизняного книговидання, удосконалення традицій вітчизняної книговидавничої справи, підвищення ролі книги в суспільстві, популяризації сучасних технологій її художнього оформлення та поліграфічного виконання.

           Монографія схвалена Вченою радою Міжрегіональної академії управління персоналом (Протокол №4 від 26 квітня 2017 року) та започатковує серію видань з публічного адміністрування, розробку нових тематичних спрямувань галузі.

               В монографії досліджено теоретичну ідентифікацію понять “комунікація”, “соціальна комунікація”, “масова комунікація” та їх складових, у контексті сучасних дослідницьких підходів; визначено атрибутивно-системні властивості комунікації в публічному управлінні; обґрунтовано роль інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку комунікації у країнах європейського співтовариства; виокремлено та оцінено напрями посилення впливу громадянської комунікації на демократизацію системи публічного управління України; обґрунтовано напрями та шляхи використання маркетингових комунікацій у публічному управлінні.