Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління – співорганізатор VIІІ Теоретико-методологічного семінару за міжнародною участю «АРХЕТИПІКА І ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: СТРАТЕГІЇ ТА МЕХАНІЗМИ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ У СУЧАСНОМУ СВІТІ»

       

             29 травня 2017 року Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління провела разом з Національною академією державного управління при Президентові України, Інститутом економіки та прогнозування НАН України,Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України,Українською технологічною академією,Українським товариством сприяння соціальним інноваціям провела VIІІ Теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю «АРХЕТИПІКА І ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: СТРАТЕГІЇ ТА МЕХАНІЗМИ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ У СУЧАСНОМУ СВІТІ».

        Мета теоретико-методологічного семінару і конкурсу молодих науковців полягає в об’єднанні міждисциплінарних зусиль дослідників, які працюють в різних сферах соціогуманітарного знання, та їх скерування на дослідження теоретико-методологічних засад впливу архетипів колективного несвідомого на систему публічного управління.

        За 8 років роботи наукового семінару, що проходив в Україні, в ньому взяли участь представники 40 міст із 11 країн світу. Цьогоріч науковий форум зібрав науковців Гани, Польщі, Росії, України, Франції, які, з позицій архетипної методології і міждисциплінарного знання, розкрили проблеми розвитку публічного адміністрування в Україні та інших країнах світу.

      У вітальному слові до учасників зібрання Президент Національної академії державного управління при Президентові України, Куйбіда Василь Степанович підкреслив важливість наукового зібрання та висловив упевненість, що, доторкнувшись до духовних святинь, школа архетипіки та її учасники отримають нові стимули до творчості.

        У ході роботи семінару, відбулось конструктивне наукове обговорення теоретико-методологічних засад впливу архетипового фактору на вирішення проблем діяльності урядових структур, центральних і місцевих органів державної влади, притаманних їм функцій, а, також, соціальних сил, що утворюють ці структури. Результатом загальної дискусії учасників наукового зібрання стало визначення перспектив розвитку української наукової школи архетипіки, підготовка та схвалення практичних рекомендацій органам державної влади.

        Присутні відзначили, що, сьогодні, національні держави і світова спільнота стикаються з перекосами і розбалансуванням передусім систем управління, державотворчих, державно-приватних взаємодій та публічно-політичних процесів. Відповіддю на ці виклики мають стати наукові архетипні розвідки та інтелектуальні рефлексії.

         Під час цього річного зібрання, традиційно, був проведений V Міжнародний конкурс молодих науковців, які працюють у проблемному полі архетипіки державного управління. Відбір кращих робіт здійснила представницька і компетентна міжнародна експертна комісія.

        У ході VIІІ Теоретико-методологічного семінару, відбулася презентація, фахового з державного управління  збірника «Публічне урядування», у якому опубліковані роботи переможців і кращих авторів V міжнародного конкурсу молодих вчених.