Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування

21-22 квітня 2016 року в місті Рівне, в Національному університеті водного господарства та природокористування відбулася І Міжнародна науково-практична конференція «Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування», співорганізатором якої виступила Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління.

Конференція організована з метою обговорення фундаментально-прикладних питань євроінтеграції України у європейський економічний простір, проблем економіки, публічного адміністрування та розроблення комплексу заходів щодо стимулювання євроінтеграційних процесів поступального руху України до Європейського Союзу.

Участь у конференції взяли більше 70 учасників, серед них: педагогічні працівники, державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування, представники громадських організацій, науковці, журналісти, представники міжнародних інституцій і т.д.

З вітальним словом до учасників звернулись: Мошинський Віктор, голова програмного комітету, ректор Національного університету водного господарства та природокористування, д.с.-г.н., професор;  Приварський Юрій, співголова програмного комітету, перший заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації; Зайцев Дмитро, начальник Головного управління ДФС у Рівненській області;  Хомко Володимир, міський голова м. Рівного; Савіна Наталія, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національного університету водного господарства та природокористування, д.е.н., професор.

Учасники конференції працювали у 5-ьох секціях за такими актуальними тематичними напрямами:

Секція 1. Економічні аспекти євроінтеграції: облік, аналіз, трудовий потенціал, бізнес-планування.

Секція 2. Публічне адміністрування та правове забезпечення євроінтеграційних процесів.

Секція 3. Біоекономіка, імплементація європейських директив та збалансоване природокористування.

Секція 4. Інноваційно-інтелектуальний потенціал європейської економічної інтеграції.

Секція 5. Євроінтеграція в умовах глобалізаційних процесів: філософські, культурологічні, політологічні та педагогічні виміри.

Значну увагу в ході дискусій приділено питанням взаємодії влади, громади та освітніх установ у інституціоналізації процесів євроінтеграції. У цьому контексті, розуміння розвитку громади через принципи демократичного громадянства поділяють не тільки освітяни, а й представники органів місцевого самоврядування та громадських організацій.  

Від Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління у конференції взяли участь д.держ.упр., доцент Романенко Євген Олександрович та Чаплай Ірина Віталіївна, які виступили з доповіддю на тему: «Трансформація системи підготовки і перепідготовки національних управлінських кадрів у сфері державного управління – виклик сьогодення».

В цілому, захід покликаний сприяти розвитку процесів євроінтеграції в Україні та створенню демократичного середовища у місцевих громадах через впровадження освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини у національну систему освіти.

Доповіді учасників пленарного та секційних засідань будуть розміщені у збірнику тез за результатами конференції.

Дізнайтесь більше інформації на сайті: http://nuwm.edu.ua/university/ads/nov201601061345