30 листопада 2017 року відбулася науково-практична конференція «Соціальна практика та теоретико-методологічні засади модернізації України»

           Картинки по запросу мауп

       30 листопада 2017 року відбулася науково-практична конференція «Соціальна практика та теоретико-методологічні засади модернізації України». В ній взяли участь д-р. наук з держ. упр., проф., Президент Асамблеї, Романенко Є.О, канд. наук з держ. упр., Виконавчий директор Президії Асамблеї, Чаплай І.В. та аспіранти кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом Андрєєв В.М., Аль-Атті І.В., Родченко І.Ю.

         Ініціатором та головним організатором конференції виступила Міжрегіональна академія управління персоналом.

         Метою проведення конференції стало обговорення актуальних теоретичних і практичних проблем, пов’язаних із формуванням ефективних механізмів модернізації державного управління та менеджменту в Україні.

         Під час доповідей, учасники презентували наукові дослідження, технічні рішення та методологічні розробки. Учасники та гості конференції мали унікальну можливість познайомитися не тільки з цікавими науковими доповідями на пленарному і секційних засіданнях, що продемонстрували стан наукових проблем модернізації України та шляхи їх розв’язку, але і з геополітичним становищем нашої держави, що, безпосередньо, залежить від стану науки та її розвитку.

         Науковий захід сприяв розширенню бачення науковців та практиків щодо механізму та технологій реалізації державної політики в Україні, що дозволило ідентифікувати сучасні тенденції розвитку економіки України та виробити практичні рекомендації  щодо ефективного забезпечення цього процесу.

         Проведена конференція є ще одним підтвердження актуальності та перспективності наукових розробок Міжрегіональної академії управління персоналом, що об’єднують науковців з багатьох університетів як України, так і світу.

        Сподіваємось, що результати обміну думками під час конференції будуть використані для розвитку творчого потенціалу наукових шкіл, а, також, у практиці реформування суспільства в Україні!