11 квітня 2019 року відбулася міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми модернізації недержавної освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики», присвячена 30-річчю МАУП

11 квітня 2019 року відбулася міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми модернізації недержавної освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики», присвячена 30-річчю МАУП. Співорганізатором заходу виступила громадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління». Організувала конференцію Міжрегіональна Академія управління персоналом.

Мета конференції – проведення фахової наукової дискусії щодо найбільш актуальних завдань і проблем модернізації сектору недержавної освіти в Україні та вироблення практичних рекомендацій.

Учасників наукового зібрання привітали Ректор МАУП Микола Несторович Курко, Проректор МАУП Євген Олександрович Романенко та Перший проректор МАУП Михайло Федорович Гончаренко. Долучилися до вітань Директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та соціальних наук Іван Павлович Бідзюра та завідувач кафедри політології, соціології та соціальної роботи  Микола Федорович Головатий.

М.Ф. Головатий у  вступному слові акцентував увагу на тому, що виникнення і розвиток недержавної освіти в Україні є прикладом потужної ініціативи “знизу”, яка відкрила можливості не тільки для створення конкурентного середовища, яке сприяє самовідновленню системи вищої освіти, а й для  європеїзації вищої освіти, загалом.

І.П. Бідзюра, відкриваючи захід, зазначив, що незаперечним є те,  що нині відбуваються економічні та соціальні реформи,  формуються нові підходи до процесів державного регулювання галузей господарства й науково-культурної сфери,  що потребує аналізу й об’єктивного,  адекватного відображення причинно-наслідкових процесів в управлінні системою вищої освіти в Україні.

Надалі, розпочалася робоча частина конференції, під час якої дослідники обговорили ключові питання розвитку сектора недержавної освіти в Україні для подолання державної монополії у сфері вищої освіти, появи багатоукладності та диверсифікації освітніх програм, створення різноманітності джерел фінансування, вдосконалення і демократизації форм управління, вцілому.

На пленарному засіданні конференції прозвучали наукові доповіді, які стосувалися питань удосконалення політико-правової та суспільно-соціальної інституціалізацій недержавного сектору вищої освіти в Україні, вибору конкурентних стратегій у розвитку недержавних закладів вищої освіти на ринку освітніх послуг,  управління кадровим потенціалом освітніх закладів в контексті розвитку внутрішнього маркетингу.

Від Асамблеї участь у заході прийняли – Євген Романенко, Ірина Чаплай, Анатолій Богданенко та Оксана Варакута. У своєму виступі Ірина Чаплай доповіла про дослідження історико-правових аспектів розвитку недержавної освіти за кордоном, місця і ролі недержавної освіти у трансформаційних освітянських процесах, стратегій модернізації недержавної освіти України.

За результатами проведення конференції видано збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції.

IMG_6245 IMG_6246

 

 

 

IMG_6249

IMG_6241