08-10 квітня 2020 р. Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління виступила співорганізатором II Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційними процесами в умовах модернізації освіти і науки», яка відбулася у м. Мюнхен (Німеччина)

08-10 квітня 2020 р. Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління виступила співорганізатором II Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційними процесами в умовах модернізації освіти і науки», яка відбулася у м. Мюнхен (Німеччина). Від Асамблеї участь у ній прийняв Президент Євген Олександрович Романенко.

Організувала конференцію Регіональна Академія Менеджменту (Казахстан).

Під час конференції представники багатьох галузей науки із різних країн світу обговорювали питання глобалізації суспільних відносин і посилення взаємодії країн між собою, особливо, у науковій сферах. Зазначалося на важливості аналізу комплексу природно-кліматичних, соціокультурних, економічних та внутрішніх факторів, що впливають на розвиток науки як головної продуктивної сили суспільства на сучасному етапі. Надавалися пропозиції щодо здійснення поглибленого наукового аналізу системи фінансування наукових досліджень.

За результатами конференції буде опублікований збірник наукових праць. Збірник буде розміщений на сайті Регіональної Академії Менеджменту: http://www.regionacadem.org