Щодо формування Єдиної бази докторів наук та кандидатів наук з державного управління

Шановні колеги!

 

 

Всеукраїнською Асамблеєю докторів наук з державного управління, з метою формування  Єдиної бази докторів наук та кандидатів наук з державного управління, проводиться постійний моніторинг осіб, які захистили кандидатські та докторські дисертації, за всіма спеціальностями, у галузі державного управління. Формування єдиної бази сприятиме  налагодженню контактів між науковцями у галузі державного управління та пошуку необхідної інформації щодо їх діяльності. Надаємо, в якості інформації, знеособлені дані щодо кількості осіб, яким в Україні видано дипломи доктора наук (315 осіб) і кандидата наук (1190 осіб) з державного управління:

 

Роки Кількість Роки Кількість Роки Кількість
доктори кандидати доктори кандидати доктори кандидати
1998 4 2005 14 76 2012 29 127
1999 9 2006 15 88 2013 32 129
2000 5 6 2007 15 90 2014 50 167
2001 2 23 2008 3 94 2015 22 141
2002 3 27 2009 24 112 2016 24 114
2003 4 43 2010 32 154
2004 10 43 2011 41 143
Всього: 1505 осіб

 

 

 

         З повагою,

Завідувач кафедри публічного адміністрування

Міжрегіональної академії управління персоналом,

Президент Всеукраїнської Асамблеї докторів

наук з державного управління України,

д-р. наук з держ. упр., професор,

Заслужений юрист України                          Євген Олександрович Романенко