ЩОДО УЧАСТІ В МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК»

Zdanie

 

19 жовтня 2016 року у Київському національному торговельно-економічному університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Глобалізаційні виклики розвитку національних економік» з нагоди святкування 70-річчя Київського національного торговельно-економічного університету, в якій взяли участь Президент Асамблеї – Євген Олександрович Романенко та учений секретар – Ірина Віталіївна Чаплай.

Мета заходу-  поглиблення теоретико-методологічних та практичних підходів перетворення світового простору в єдину зону, де вільно переміщаються інформація, товари, послуги, капітал, де невимушено поширюються ідеї і безперешкодно пересуваються їх носії, стимулюючи розвиток сучасних інститутів і налагоджуючи механізми їх взаємодії.

Участь у конференції взяли більше 200 учасників, серед яких педагогічні працівники, державні службовці, працівники органів влади та місцевого самоврядування, представники громадських організацій, науковці, журналісти, студенти і т.д.

Учасники працювали у дискусійних панелях за такими актуальними тематичними напрямами:

  1. Стратегічні вектори розвитку національних економік.

  2. Фінанси, банківська справа та страхування.

  3. Oблік та аудит в умовах глобалізації економічних відносин.

  4. Інформаційні технології та економіко-математичне моделювання в

економіці.

  1. Глобальний менеджмент та маркетинг: теоретичні засади та практичні

реалії.

  1. Підприємництво та торгівля.

  2. Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: традиції та моделі

економічного зростання.

  1. Європейські цінності глобального економічного простору.

Усі запрошені були одностайними в тому, що глобалізація поглиблює, розширює і прискорює всесвітні взаємозв’язки і взаємозалежності у всіх сферах сьогоднішнього суспільного житті. Вона, в світовому масштабі, має як позитивні, так і негативні сторони, але це об’єктивний процес, до якого треба пристосовуватися всім суб’єктам міжнародного життя.

Дізнатися більше про конференцію можна на сайті: https://www.knteu.kiev.ua/