ЩОДО ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТРЕТЬОМУ ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ РІВНІ!

Шановні колеги!

 

Доводжу до Вашого відома, що згідно Наказу Міністерства освіти і науки України «Про ліцензування освітньої діяльності» № 1464л від 21.10.2016, Приватному акціонерному товариству «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»  видано ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні за спеціальністю 281 – «Публічне управління та адміністрування».

Сподіваюся на нашу подальшу плідну співпрацю!

 

З повагою,        

Президент,

зав. каф. публічного адміністрування Міжрегіональної

Академії управління персоналом,

д-р. наук з держ. упр., доцент,

Академік Міжнародної Кадрової Академії та

Української Технологічної Академії,

Почесний доктор Національного інституту

економічних досліджень Грузії,

Заслужений юрист України                         Є.О. Романенко