Щодо необхідності сплати щорічних членських внесків