Світ побачив новий понятійно-термінологічний словник “Теоретичні та практичні аспекти лідерства в публічному адмініструванні”!

Світ побачив новий понятійно-термінологічний словник “Теоретичні та практичні  аспекти лідерства в публічному адмініструванні”.

Понятійно-термінологічний словник став результатом грунтовного  дослідження видатних науковців Міжрегіональної Академії управління персоналом Євгена Романенка – доктора наук з державного управління, професора, Заслуженого юриста України та Тимофія Мотренка – доктора філософських наук, професора, дійсного члена (академіка) Національної академії педагогічних України.

Передмову до наукового видання написав Василь Кремень – Президент Національної академії педагогічних України, академік Національної академії наук України і Національної академії педагогічних України.

Понятійно-термінологічний словник розкриває зміст уживаних понять, термінів, категорій, що відображають сучасний стан науки публічного адміністрування та науки психології при розгляді теоретико-методологічних засад розвитку лідерського потенціалу особистості на державній службі та в органах місцевого самоврядування.

Наукове видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів. студентів, а також усіх, хто цікавиться загальнотеоретичними проблемами державного регулювання суспільних відносин.

Наукове видання буде презентовано на  наукових комунікативних заходах, захистах дисертаційних досліджень та ін.

Колектив Асамблеї