«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: РОЗВИТОК КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ» (08 червня 2016 р, м. Красноармійськ)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

08 червня 2016 року у м. Красноармійську, в ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» пройшла Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Публічне управління: розвиток конституціоналізму в Україні та проведення конституційної реформи», присвячена відзначенню 20-ї річниці Конституції України, в якій взяли участь Президент Асамблеї – Євген Романенко та учений секретар – Ірина Чаплай. Її організували: Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»,  Інститут післядипломної освіти, Магістратура державного управління.

Мета заходу – поглиблення теоретико-методологічних підходів становлення та розвитку конституційного процесу в Україні, значення Конституції України для розвитку українського суспільства та держави, а, також, забезпечення етапів розвитку конституціоналізму в Україні.

У конференії взяли участь: наукові співробітники, викладачі вищих навчальних закладів, державні службовці, працівники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування студентів, курсанти, слухачі магістратур державного управління, молоді вчені.

Головні теми заходу були присвячені  обговоренню проблемних питань:

історичні аспекти становлення незалежності України;

передумови прийняття і загальні положення Конституції України;

реформація законодавства в контексті євроінтеграційних прагнень України;

децентралізація влади в процесі реформації діяльності органів законодавчої, виконавчої та судової влад;

економічний і культурний потенціал держави;

бюджетна політика держави;

публічне адміністрування та державно-управлінська діяльність;

міжнародна діяльність;

міжнародне громадське управління;

зарубіжний досвід державного управління.

Свіжа інформація про стан та тенденції розвитку конституціоналізму в Україні сприятиме підвищенню кваліфікації спеціалістів, забезпеченню широких можливостей для налагодження системної співпраці з організаціями, напрямком діяльності котрих є публічне управління, з метою налагодження ділових контактів з ними.

В цілому, робота конференції була динамічною і сприяла плідним дискусіям та обміну думками. Учасникам та гостям заходу вдалось налагодити низку ділових контактів задля обміну досвідом, розширення фахових зв’язків і ділових стосунків, поглиблення участі у відповідних європейських структурах, а, також, натхнення у науковій та інноваційній діяльностях.

Усі запрошені були одностайними в тому, що такий багатосторонній обмін думками неодмінно дасть поштовх для подальших досліджень та розвитку галузі державного управління в Україні.

За результатами роботи конференції буде опубліковано збірник тез доповідей та окремим збірником.

Дізнайтесь більше інформації на сайті: http://donntu.edu.ua/arxiv-novin