Оголошення

Картинки по запросу 17 номер сборника «Қазақстандағы PR және БАҚ. Ғылыми еңбеқтер жинағы» - «PR и СМИ в Казахстане. Сборник научных трудов»

 

У другій половині 2019 року видано 17 номер збірника “PR і ЗМІ в Казахстані. Збірник наукових праць”. Це збірник наукових праць при центрі ЮНЕСКО з журналістики та комунікації і кафедрі ЮНЕСКО, міжнародної журналістики і медіа в суспільстві КазНУ ім. аль-Фарабі.
На конкурсній основі приймаються наукові роботи а казахською, російською, англійською, німецькою мовами.
Термін здачі статей в 17 номер – по 26 травня 2019 р.
Збірники наукових статей виходять 2 рази в рік.
У лютому 2019 вийшов у світ 16 номер збірника “PR і ЗМІ в Казахстані. Збірник наукових праць”.
У збірнику опубліковані статті по медіаграмотності і медіаосвіті, PR, комунікаціям, питанням гуманітарних наук. У збірнику є спеціальна глава «Наукова творчість молодих», де опубліковані цікаві роботи молодого покоління різних країн.
У 16 номері – статті українською, російською та англійською мовами з Казахстану, Росії, України.
Вимоги, що пред’являються до статей:
Тексти обсягом не більше 7 сторінок представляються в електронній версії в редакторі Microsoft Word або в сумісних з ним редакторах, шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, одинарний інтервал.
Текст повинен бути відредагований і підписаний автором із зазначенням П.І.Б. повністю, ступені і звання, місця роботи і посади, телефонів, країни.
В кінці статті – список літератури, оформлений відповідно до ГОСТу 7.1-2003.
Обов’язково додаються: ключові слова, резюме українською, російською та англійською мовами.
Роботи надсилати на електронну адресу:
[email protected]
[email protected]

Головний редактор, професор Л.С. Ахметова