НОВІ КНИГИ

images

Вихід наукової праці у світ – завжди знаменна подія, що є гордістю авторів. Під егідою Міжрегіональної академії управління персоналом (далі – МАУП) надрукований підручник у двох книгах «Перегляд судових рішень в адміністративному процесі».

Вихід підручника у світ привітав Олександр Нечитайло, Голова Вищого адміністративного суду України, канд. юр. наук, Заслужений юрист України.

Автори підручника: Р. Кайдашев (д-р. юр. наук, доцент, професор кафедри публічного адміністрування МАУП, Заслужений економіст України), Є. Романенко (д-р. наук з держ. упр., проф., зав. каф. публічного адміністрування МАУП, Заслужений юрист України), О. Акімов (канд. наук з держ. упр., доцент, начальник відділу правового забезпечення Національної служби посередництва і примирення), С. Гербеда (канд. наук з держ. упр., заступник Голови Національної служби посередництва і примирення, Заслужений економіст України), М. Гончаренко (канд. економ. наук, доцент, Перший проректор МАУП), В. Гурковський (д-р. наук з держ. упр., Перший заступник директора ВГО «Центр дослідження проблем публічного управління»), О. Непомнящий (д-р. наук з держ. упр., проф. каф. публічного адміністрування МАУП), В. Силкін (начальник відділу Вищого адміністративного суду України), Р. Сиротенко (аспірант МАУП, судовий розпорядник Вищого адміністративного суду України), І. Чаплай (канд. наук з держ. упр., доцент кафедри публічного адміністрування МАУП).

У підручнику викладено теоретичні та процесуальні основи перегляду судових рішень в адміністративному процесі України. На підставі існуючих теоретичних надбань та сучасних тенденцій розвитку розкрито сутність та природу правосуддя в адміністративному процесі, місце та роль перегляду судових рішень у механізмі судового контролю, а, також, у системі судового захисту. На підставі існуючих теоритичних надбань та сучасних тенденцій розвитку адміністративно- го процесуального законодавства розкрито встановлений законом процесуальний порядок перегляду судових рішень адміністративними судами з нововиявленими обставинами, досліджено особливості перегляду судових рішень та постанов у справах про адміністративні правопорушення Верховним Судом України.

На підручник отримані Рецензії відомих науковців, спеціалістів у галузі державного управління, права, економіки: М. Курка, д-р. юр. наук, проф., Заслуженого юриста України, Ректора МАУП, А. Подоляки, д-р. юр. наук, проф., О. Лощихіна, д-р. юр. наук, проф.