Науково-практична конференція за підсумками стажування слухачів ХарРІ НАДУ на тему: «Публічне управління в Україні: стратегія реформ»

28 вересня 2016 року у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – ХарРІ НАДУ) відбулася науково-практична конференція за підсумками стажування слухачів ХарРІ НАДУ на тему: «Публічне управління в Україні: стратегія реформ».

Від ГО «ВАДНД» у конференції взяли участь Президент Асамблеї – Романенко Євген Олександрович та учений секретар – Чаплай Ірина Віталіївна з доповіддю на тему: «Діагностика інноваційного потенціалу діяльності підприємства».

Захід викликав неабиякий інтерес з боку викладачів, аспірантів та слухачів ХарРІ НАДУ та інших освітніх закладів Одеси, Києва, Херсона, Дніпра і т.д.

Основні завдання, які ставились перед учасниками конференції, – об’єднати зусилля науковців ХарРІ НАДУ, що представляють інтереси фахівців у сфері публічного управління, а, також, представників інших вищих навальних закладів, державних установ, у тому числі,  центральних органів державної влади з метою:

 – обговорення актуальних засад розвитку публічного врядування в Україні;

 –  надання пропозицій щодо вирішення основних проблем децентралізації влади та розвитку системи місцевого самоврядування в Україні;

  • розкриття державно-управлінських вимірів політичної трансформації українського суспільства;

  • обґрунтування теоретико-методологічних аспектів формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України та ін.