Міжнародна юридична науково-практична інтернет-конференція на тему: «ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВОВИХ РЕФОРМ»

16 червня 2016 року Президент Асамблеї – Романенко Євген Олександрович,  учений секретар Асамблеї – Чаплай Ірина Віталіївна прийняли участь у Міжнародній юридичній науково-практичній інтернет-конференції на тему: «ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВОВИХ РЕФОРМ» по секції «Теорія та історія держави і права».

Організатор інтернет-конференції – видання «Актуальна юриспруденція».

Мета заходу – презентація та апробація результатів наукових досліджень правників з проблемних питань підготовки і наукового супроводу впровадження правових реформ у галузях публічного та приватного права; вироблення основних стратегічних і тактичних принципів їх розробки та здійснення; вирішення проблем гармонізації національного законодавства з міжнародними стандартами; об’єднання поглядів та пропозицій щодо удосконалення конституційно-правової, адміністративно-правової, цивільно-правової, кримінальної процесуальної та інших реформ.

Основні тематичні секції конференції:

1.Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових учень. Філософія права;

  1. Конституційне право. Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право. Міжнародне публічне право;
  2. Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право. Трудове право. Право соціального забезпечення. Міжнародне приватне право;
  3. Господарське право і господарсько-процесуальне право. Земельне право. Аграрне право. Екологічне право. Природоресурсне право;
  4. Кримінальне право і кримінальний процес. Кримінологія та криміналістика. Кримінально-виконавче право. Судова експертиза;
  5. Судоустрій. Прокуратура та адвокатура. Правоохоронні органи і правозахисні інституції.

У сучасних умовах актуальним є організація подібних заходів, які об’єднують у собі можливості і переваги інтернет-технологій з традиційно відомими прийомами проведення конференцій. Їх основними перевагами є:

широке охоплення аудиторії ;

незалежність від географічного положення;

доступність;

можливість значно заощадити на фінансових витратах на проведення конференції, що актуально в усі часи;

участь зацікавлених осіб у темі, яку пропонують на розгляд організатори інтернет-конференції, що дозволяє досягти більшої ефективності та результативності та ін.

Асамблея, переймаючи провідний досвід організації інтернет-заходів, також, планує, найближчим часом, організувати проведення наукової інтернет-конференції з актуальних питань державного управління, про що буде повідомлено заздалегідь.

Слідкуйте, будь ласка, за інформацією на нашому сайті.

1405659859_internet-seminary