КРУГЛИЙ СТІЛ «ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОЛІТИКИ І УПРАВЛІННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТИ» (м. Дніпропетровськ, 03 червня 2016 року)

=AB8BCB,

03 червня 2016 року в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбувся круглий стіл «Взаємозв’язок політики і управління: теоретичний і прикладний аспекти», організований кафедрою філософії, соціології державного управління.

У круглому столі взяли участь більше 100 учасників, серед яких: викладачі вищих навчальних закладів, науковці, аспіранти, докторанти, здобувачі, слухачі, студенти, державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, експерти та ін. Були, також, представники громадських організацій, науковці, журналісти, представники міжнародних інституцій.

Під час заходу основними напрямами обговорення стали:

  • Проблеми співвідношення політики та управління.
  • Публічна служба в контексті концепції розмежування посад та запровадження принципу політичної нейтральності.
  • Проблеми формування політичної свідомості та політичної культури.
  • Трансформація ролі та місця соціально-політичних складових становлення публічного адміністрування в контексті процесів глобалізації та інтеграції.
  • Інформаційне забезпечення управлінських процесів в Україні.
    Значну увагу в ході дискусій приділено питанням взаємодії влади, громади та освітніх установ у впровадженні громадських ініціатив та реформуванні державної влади на місцевому рівні. Дієве громадянське суспільство – це фундамент для децентралізації влади та залучення людей до реального управління як на рівні місцевих громад, так і на регіональному й загальнодержавному рівнях. У цьому контексті, розуміння розвитку громади через принципи демократичного громадянства поділяють не тільки освітяни, а й представники органів місцевого самоврядування та громадських організацій.

В цілому, захід сприяв розвитку конструктивного діалогу «влада-народ» та створенню демократичного середовища у місцевих громадах через впровадження освіти для демократичного громадянства.

Від Асамблеї у круглому столі взяли участь її Президент, д-р. наук з держ. упр., доцент, академік Євген Романенко та учений секретар –  Ірина Чаплай.

Дізнайтесь більше на сайті: http://www.dridu.dp.ua/