Керівництво Асамблеї та її члени прийняли участь у ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ науково-практичній інтернет-конференції «СТАЛИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ»

Картинки по запросу Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Керівництво Асамблеї та її члени прийняли участь у ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ науково-практичній інтернет-конференції «СТАЛИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ», що відбулася 07 квітня 2017 року м. Харків.

Конференцію організувала кафедра менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Співорганізаторами заходу виступили – Міністерство освіти і науки України, Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування, «Українська асоціація районних та обласних рад», Асоціація докторів наук з державного управління, Сумський державний університет, Академія муніципального управління, Харківська обласна державна адміністрація, Харківська обласна рада, Харківська міська рада, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, ТОВ «Чугуївський завод паливної апаратури».

У конференції взяли участь більше 50 учасників, серед яких: докторанти, аспіранти, викладачі та співробітники ВНЗ і наукових організацій, представники державної влади, органів місцевого самоврядування, бізнес-структур, громадських організацій та інші зацікавлені особи.

Під час заходу, основними напрямами обговорення стали:

  1. Управління сталим розвитком. Роль держави, бізнесу, громадських організацій в забезпеченні сталого розвитку.

  2. Забезпечення сталого розвитку міст. Сталий розвиток міст, в контексті глобальних викликів. Smart інфраструктура і маркетингові інструменти сталого розвитку. Глобальні виклики урбанізації.

  3. Освіта і наука в забезпеченні сталого розвитку. Роль освіти і науки в забезпеченні сталого розвитку.

Значну увагу, в ході дискусій, приділено питанням перспектив і шляхів забезпечення сталого розвитку України, в умовах глобальних викликів. Теоретичне підґрунтя аналізованої проблеми пов’язане з відсутністю чіткого алгоритму створення Стратегії сталого розвитку в Україні. Необхідність її в нашій країні давно визнана на папері на законодавчому рівні, але реально існують проблеми щодо практичних кроків в цьому напрямку. Учасники конференції сформулювали ключові характеристики і пріоритети сталого розвитку державного управління України, в контексті впливу глобальних процесів.

В цілому, захід сприяв розвитку конструктивного діалогу «влада-народ» та створенню демократичного середовища у місцевих громадах через впровадження освіти для демократичного громадянства.

За результатами роботи науково-практичної конференції буде опубліковане видання тез доповідей.

Дізнайтесь більше на сайті: http://mmgh.kname.edu.ua/