Закінчується набір статей до № 1(9) електронного фахового видання із державного управління видання «Публічне адміністрування та національна безпека»!

Обложка_Публічне адміністрування-1-001

 

 

Шановні колеги!

 

Інформуємо, що закінчується набір статей до № 1(9) електронного фахового видання із державного управління видання «Публічне адміністрування та національна безпека»!

Видання висвітлює історію, теорію, механізми державного управління, питання функціонування державної служби, місцевого самоврядування та розкриває актуальні проблеми права.

Електронне наукове періодичне видання включено до Google Scholar, а, також, до міжнародних наукометричних баз: Turkish Education İndex (Турція), Polish Scholarly Bibliography (Польща), Eurasian Scientific Journal Index, ResearchBib.

Кінцевий термін подачі матеріалів– 31 січня 2020 року.

Інформація щодо видання на сайті: https://www.inter-nauka.com/ua/magazine/public-administration/

 

З повагою,

Головний редактор            Євген Олександрович Романенко