ДО ВІДОМА АВТОРІВ ТА ЧИТАЧІВ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗБІРНИКА «ПУБЛІЧНЕ УРЯДУВАННЯ» ДО УКРАЇНСЬКИХ ВІТЧИЗНЯНИХ БАЗ ДАНИХ!

vr7

 

З метою підвищення пізнавальної та публікаційної активностей збірника «Публічне урядування» його внесено до реферативної бази даних «Україніка наукова» (далі – БД «Україніка наукова» ) та українського реферативного журналу «Джерело» (далі – УРЖ «Джерело») (Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво).

БД «Україніка наукова» –  українська загальнодержавна реферативна база даних з природничих, технічних, суспільних, гуманітарних та медичних наук. Започаткована Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського та Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України.

УРЖ «Джерело» – періодичне інформаційне видання, призначене для відображення змісту друкованих в Україні наукових видань із природничих, технічних, суспільних і гуманітарних дисциплін. В ньому реферуються монографії, збірники наукових праць, матеріали конференцій, посібники для вузів, серійні (періодичні) видання, автореферати дисертацій, препринти. УРЖ «Джерело» виходить у 4 серіях 6 разів на рік.