ГО “ВАДНД” зареєстровано новий друкований журнал «Наукові інновації та передові технології»

 

 

Шановні колеги!

Громадською науковою організацією “Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління” зареєстровано новий друкований журнал «Наукові інновації та передові технології» (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»), Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 24962-14902Р від 13.09.2021 р.

Журнал започаткований з метою розвитку вітчизняного наукового потенціалу у галузях державного управління, права, економіки, психології, педагогіки та його інтеграції у світовий науковий простір, шляхом оприлюднення результатів наукових досліджень.

Журнал видається у рамках видавничої групи «Наукові перспективи».

Журнал видається за наукової підтримки: громадської організації «Асоціація науковців України», громадської організації «Християнська академія педагогічних наук України» та громадської організації «Всеукраїнська асоціація педагогів і психологів з духовно-морального виховання».

Всім статтям присвоюється унікальний номер DOI із префіксом 10.52058.

Детальніше про видання за посиланням: http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/index

Запрошуємо до наукової співпраці на сторінках видання.

Заздалегідь вдячні.

З повагою,

Президент               Є.О. Романенко