ВІТАЄМО КОЛЕГ З ВИХОДОМ МОНОГРАФІЇ!

image(1)

 

 

 

Вийшла друком нова монографія кандидата історичних наук, доцента, Директора Інституту підготовки наукових кадрів та бізнес-освіти МАУП Білоус Алли Олександрівни «Вони прагнули керувати державою. Діяльність конституційно-демократичної партії в Україні на початку ХХ століття».

В монографії на основі аналізу архівних документів, мемуарів, вітчизняної та зарубіжної історіографії здійснено комплексне дослідження становлення та розвитку конституційно-демократичної партії в Україні на початку ХХ століття. Розглянуто внутрішні партійні дискусії, погляди окремих діячів, еволюцію позиції партії щодо національних прагнень українців, простежено співробітництво з українською ліберальною інтелігенцією. Визначено основні етапи діяльності Конституційно-демократичної партії та висвітлено фактори, які впливали на її політику.

Рецензентами монографії виступили провідні вітчизняні науковці – Євген Олександрович Романенко – доктор наук з державного управління, професор, Проректор МАУП, Микола Федорович Головатий – доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політології  МАУП, Іван Павлович Бідзюра – доктор політичних наук, професор, Директор Навчально-наукового Інституту  міжнародних відносин МАУП.

Монографія буде корисною для науково-педагогічного складу, аспірантів, ад’юнктів, курсантів та студентів юридичних вищих навчальних закладів, працівників державних органів.

Вітаємо наших колег з виходом монографії і бажаємо натхнення в подальшій науковій творчій роботі!