Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління – співорганізатор міжнародної конференції

 

 

19 квітня 2017 року в Кореї, в Регіональній Академії Менеджменту відбулася ІІ міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку сучасної науки», організатором якої виступила Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління (далі – Асамблея).

Мета конференції – активізація наукового мислення щодо продукування та ефективного вирішення наукових ідей громадських і соціальних ініціатив у відповідності до ідей сучасного суспільства.

У науковому зібранні взяли участь науково-педагогічні працівники, аспіранти, докторанти, державні службовці, посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з усіх регіонів Казахстану, Сполучених Штатів Америки, а, також, ряду країн Європи (ФРН, Україна, Білорусь) і Азії (Індія, Ізраїль, Грузія, Киргизстан).

Учасники науково-практичної конференції відзначили, що потреба у запровадженні позитивних перетворень у житті країни та ефективнішому функціонуванні системи усіх державних інституцій зумовила розвиток нової форми управління у публічній сфері, що передбачає широке залучення різних зацікавлених сторін до розробки та реалізації державної політики. Застосування результату спільної діяльності фахівців сприятиме пошуку необхідних ресурсів задля досягнення пріоритетних цілей державної політики та задоволення суспільного інтересу.

Учасники заходу працювали за тематичними напрямками:

 1. Технічні науки (математика, техніка, технології, енергетика,

  будівництво, механіка, інформатика)

 2. Природні науки (фізика, хімія, біологія, сільське господарство, екологія,

  медицина, геологія, географія)

 3. Гуманітарні науки (філологія, філософія, історія, мистецтвознавство,

  культурологія)

 4. Соціальні науки (психологія, педагогіка, андрагогіка, соціологія,

  політологія, правознавство)

 5. Економічні науки (економіка, фінанси, менеджмент, державне

  управління, маркетинг, туризм).

Під час роботи конференції представники органів державної влади, науково-педагогічні співробітники та слухачі обговорили сучасні проблеми державного управління як виду практичної діяльності та науково-освітньої галузі, порушено питання ефективності процесу оцінювання та побудови інформаційної системи електронної оцінки, розвитку системи NEVIS, презентовано досвід у розвитку лідерства на державній службі та ключові досягнення державного управління в Латвії, Естонії, Німеччині та ін. країнах.

Від Асамблеї у конференції взяли участь її Президент, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений юрист України Романенко Євген Олександрович та Виконавчий директор Президії Асамблеї, кандидат наук з державного управління, Чаплай Ірина Віталіївна з доповіддю на тему: «Практические шаги в реформировании и развитии строительной отрасли Украины».

За результатами роботи науково-практичної конференції, буде опубліковано видання тез доповідей та повідомлень окремим збірником.

Дізнайтесь більше інформації на сайті: http://www.regionacadem.org/