Всеукраїнська асамблея докторів наук із державного управління запрошує Вас взяти заочну участь у Міжнародній науковій конференції на тему «Science and Global Studies», яка відбудеться 30 грудня 2019 року

Безымянный

Шановні колеги!

 

Всеукраїнська асамблея докторів наук із державного управління запрошує Вас взяти заочну участь у Міжнародній науковій конференції на тему «Science and Global Studies», яка відбудеться 30 грудня 2019 року.

Організатори заходу: Central European Education Institute (Братислава, Словакія), Батумський навчальний університет навігації (Батумі, Грузія), Національний інститут економічних досліджень (Батумі, Грузія), Регіональна Академія Менеджменту (Казахстан) та Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління (Київ, Україна).

Координатор заходу – Видавничий Дім «Інтернаука».

До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти, працівники науково- дослідних установ, а, також, практичні працівники та ін.

Робота конференції буде проходити у наступних секціях:

Секція_1. Економіка та управління національним господарством.

Секція_2. Міжнародна економіка.

Секція_3. Економіка і управління підприємством.

Секція_4. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Секція_5. Гроші, фінанси і кредит.

Секція_6. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.

Секція_7. Оподаткування та бюджетна система.

Секція_8. Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності.

Секція_9. Математичні методи в економіці.

Секція_10. Державне управління, самоврядування і державна служба.

Секція_11. Право.

Секція_12. Економіка туризму.

Секція_13. Менеджмент.

Секція_14. Маркетинг.

Секція_15. Психологія, педагогіка, освіта, філософія та філологія.

Секція_16. Соціологія.

Матеріали конференції будуть опубліковані у вигляді збірника тез доповідей (в електронному та друкованому варіантах), а, також, учасники отримають Сертифіката учасника. Сертифікат конференції може вважатися документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС згідно Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти  і науки України від 14.01.2016 № 13.

Завантажити інформаційний лист можна тут.

 

З повагою,
Голова організаційного комітету конференції,
Президент Асамблеї                       Є.О. Романенко