Вийшов № 2(7) англомовної версії фахового з державного управління збірника «Публічне урядування»

           Обложка Публічне урядування 2

            Вийшов № 2(7) англомовної версії фахового з державного управління збірника «Публічне урядування».

            Майже два роки минуло з моменту появи збірника. З кожним випуском, збірник удосконалюється, долає щоразу вищі вершини, щоб донести до читачів об’єктивну суть процесів державного управління, як в Україні, так і за кордоном.

          На сьогодні, збірник є єдиним фаховим виданням з державного управління в Україні, в якому всі статті друкуються англійською мовою. Це надає реальну можливість українським вченим та викладачам друкувати свої наукові, практичні та дослідні статті на англійській мові, що її використовує для спілкування більше ніж 1,3 млрд. людей. На даний час, в Україні відсутні подібні засоби масової інформації  в галузі науки «Державне управління».

       Окрім того, друк збірника «Публічне урядування» на англійській мові дає можливість включити його до таких авторитетних світових наукометричних, бібліографічних та реферативних баз, як  SciVerse Scopus та Web of Science. І знову жодне з вітчизняних профільних у державному управлінні ЗМІ, до сих пір, не увійшли до зазначених баз. На даний час, наш збірник проходить постійний моніторинг базою Web of Science, а з листопада 2017 буде здійснюватися моніторинг базою SciVerse Scopus, що дає надію у другому півріччі 2017 року офіційно увійти до баз.

         Інформація щодо збірника на сайті: http://vadnd.org.ua/ua/general-information/