puhkal-2

ПУХКАЛ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ

доктор наук з державного управління, професор

професор кафедри політичної аналітики і прогнозування Національної академії державного управління при Президентові України

Україна, Київ

- ,

«Модернізація системи державного управління в контексті розвитку громадянського суспільства» - 25.00.01 - теорія та історія державного управління, 2011

Парадигмальні зміни в системі державного управління; розвиток громадянського суспільства; феномен української ментальності і ефективність державного/публічного управління; публічна політика і публічне управління; взаємодія держави і громадянського суспільства; деконцентрація влади і децентралізація управління
  1. дві монографії, підручник, три навчальних посібника, понад 120 статей