Яценко

Яценко Володимир Архипович

Кандидат наук з державного управління

Доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Україна,

Громадська думка в системі механізмів державного управління - 25.00.02 – механізми державного управління, 2010 рік

- ,

Дослідження громадської думки, соціологічні методи в управлінні
  1. Мотивація посадових осіб органів публічної влади при запровадженні сервісів е- урядування / В. А. Яценко Теоретичні та прикладні питання державотворення : [Електронне наукове фахове видання]. – Одеса : Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2012. – № 10. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/.
  2. Сучасні аспекти професіоналізації державної служби в Україні : монографія / [М. М. Іжа, С. А. Попов, В. А. Яценко та ін.] Одеса : Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2009. – 220 с.
  3. Яценко В. А. Включення громадської думки до процесу прийняття рішень – шлях до ефективного державного управління / В. А. Яценко Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць ОРІДУ НАДУ при Президентові України. – Одеса : Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2008. Вип. 1(33). – С. 53–59.
  4. Яценко В. А. Статус громадської думки в системі інститутів суспільства та її вплив на механізми державного управління / В. А. Яценко Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць ОРІДУ НАДУ при Президентові України. – Одеса : Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 2(34). – С. 63–69.
  5. Яценко В. А. Роль і функції громадської думки як соціального інституту в системі «державна влада – громадянське суспільство» / В. А. Яценко Теоретичні та прикладні питання державотворення : [Електронне наукове фахове видання]. – Одеса : Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2008. – № 3. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/.
  6. Яценко В. А. Методи діагностики та прогнозу соціальних явищ / В. А. Яценко Сучасні технології професійного навчання державних службовців. Практикум : [навч.-метод. посібн.] ; / за ред. М. М. Іжі, С. К. Хаджирадєвої. – Одеса : Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2007. – С. 175–179. Особистий внесок: розміщено заняття «Методи діагностики та прогнозу соціальних явищ», розроблене дисертантом.
  7. Яценко В. А. Експертно-аналітичний супровід діяльності місцевих держадміністрацій як передумова інновірування професійного навчання державних службовців Вінницької області : [науково-методична розробка] ; / Іжа М. М., Попов С. А., Яценко В. А Одеса : Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2008. – 30 с. Особистий внесок: виконано математико-статистичний аналіз результатів соціологічного дослідження та інтерпретацію результатів обробки інформації
  8. Яценко В. А. Експертно-аналітичний супровід діяльності місцевих держадміністрацій Півдня України : визначення потреб вдосконалення професійного навчання : [науково-методична розробка] / Іжа М. М., Попов С. А., Яценко В. А. Одеса : Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2009. – 16 с. Особистий внесок: виконано математико-статистичний аналіз результатів соціологічного дослідження та інтерпретацію результатів обробки інформації.
  9. Визначення потреб державних службовців місцевих державних адміністрацій Півдня України та Вінницької області: 2008 рік : [науково-методична розробка] / Іжа М. М., Попов С. А., Яценко В. А. Одеса : Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2009. – 37 с. Особистий внесок: виконано математико-статистичний аналіз результатів соціологічного дослідження та інтерпретацію результатів обробки інформації.