Якубовський

Якубовський Олексій Петрович

Кандидат історичних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України (Указ Президента України № 930 від 2 жовтня 1997 р.), член-кореспондент Академії політичних наук (Рішення загальних зборів від 23 грудня 1999 р., протокол № 2, диплом № 46), Почесний доктор Української академії державного управління при Президентові України, Почесний доктор Інституту вищої освіти АПН України, Почесний член Одеської обласної організації Спілки молодих державних службовців України, Почесний член Асоціації випускників Одеського філіалу Української академії державного управління при Президентові України – магістрів державного управління, Дійсний член (академік) Всеукраїнської громадської організації «Українська академія наук з державного управління»

Завідувач кафедри філософських та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Україна,

- ,

- ,

організація навчального процесу, кадрова політика у державному управлінні, державна служба, історія місцевого самоврядування краю
 1. Управління навчальним процесом навч. пос. / О.П. Якубовський. – О.: Астропринт, 1999. – 114 с.
 2. Організація самостійної роботи слухачів в умовах інформаційного суспільства: метод. реком. / О.П.Якубовський О.: ОРІДУ НАДУ. – 2001. – 27 с.
 3. Кадри, еліти, лідерство в державному управлінні: навч.-метод. пос. / О.П.Якубовський, Л.Л.Приходченко. О.: Оптіум, 2001. – 171 с.
 4. Перші градоначальники Одеси. Історичний досвід управління містом : монографія / О.П.Якубовський, Р.К.Феденьов. О.: ОРІДУ НАДУ. – 2002. – 146 с.
 5. Державна влада і громадянське суспільство: система взаємодії : монографія / О.П.Якубовський, Т.О.Бутирська. О.: ОРІДУ НАДУ. – 2004. – 196 с.
 6. Управління кризами та ризиками суспільного розвитку: Навч.-метод. посіб. / Якубовський О.П., Пахомова Т.І., Драгомирецька Н.М. О.: ОРІДУ НАДУ, 2005. – 188 с.
 7. Управління кризами та ризиками суспільного розвитку / Якубовський О.П., Пахомова Т.І., Драгомирецька Н.М. Мультімедійний посібник для викладання дистанційного курсу Центру дистанційного навчання Національної академії державного управління при Президентові України (акт про впровадження № 1/15-34-943 від 03.11.05)
 8. Кадрова політика і державна служба: терміни, поняття, схеми, бібліографія / О.П.Якубовський О.: ОРІДУ НАДУ, 2007. – 137 с.
 9. Бібліотека в інформаційному суспільстві: навч.-метод. посіб. / О.П.Якубовський, О.Г.Емірова. О.: ОРІДУ НАДУ, 2009. – 152 с
 10. Кадрова політика і державна служба: консп. лекц. / О.П.Якубовський О.: ОРІДУ НАДУ, 2011. – 46 с.
 11. Кадрова політика і державна служба: Програма та методичні рекомендації з навчально-методичного комплексу дисципліни за спеціальністю «Державне управління» / О.П.Якубовський О.: ОРІДУ НАДУ, 2011. – 65 с.
 12. Регіональна кадрова політика в контексті розвиту публічної служби в Україні [Електронний ресурс]: навч. посіб. / О.П.Якубовський, Н.В.Сокур, Л.І.Яковлева та ін. – О.: ОРІДУ НАДУ, 2012. – 248 с.
 13. Державна кадрова політика в регіоні в умовах децентралізації: сутність і особливості реалізації / О.П.Якубовський // // Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток південного регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції [Електронний ресурс] : зб. статей для проведення І Всеукр. наук.-практ. конф. 21-22 трав. 2015 року Електронне наукове видання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – C. 147-154. – Режим доступу : http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/K_F_inf_book_1.pdf