Новый-рисунок-2

Піроженко Наталія Вікторівна

Кандидат наук з державного управління

Доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Одеського інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, кандидат наук з державного управління, доцент, експерт з державних закупівель ГО "Одеський громадський інститут соціальних технологій"

Україна,

Механізм формування кадрового потенціалу державної служби України - 25.00.02 – механізми державного управління, 2007 рік

- ,

Стратегічне планування, державні закупівлі, державно-приватне партнерство.
 1. Проблеми визначення учасників громадського сектору та їх правового статусу // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць ОРІДУ. Вип. 1(29) – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007. – С. 4–12.
 2. Розвиток механізмів соціального партнерства на рівні регіонів через надання соціальних грантів // Регіональна політика на сучасному етапі державотворення: проблеми децентралізації, ризики та перспективи впровадження: Матеріали щорічної загальноінститутської науково-практичної конференції. 31 жовтня 2006 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. – С. 181–184.
 3. Роль неурядових непідприємницьких організацій у становленні соціальної держави: міжнародний досвід // Актуальні проблеми реалізації Плану дій Україна – ЄС: Зб. статей за результ. наук.-практичн. конф. 9 лютого 2007 року, м. Одеса / за ред. В.М.Кривцової, Д.В.Ягунова // ОРІДУ НАДУ при Президентові України. – Одеса: Фенікс, 2007. – 274–279.
 4. Формування інституту соціального партнерства як складової соціального механізму державного управління // Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія, практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2006. – С. 284–289.
 5. Давтян С.Г., Піроженко Н.В., Саханенко С.Є. Автономна Республіка Крим у системі територіальної організації влади України: Навчально-методичний посібник / За загальною редакцією С.Є.Саханенка. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – 230 с. – 15,1 о.в.а. – 100 прим..
 6. Феномен соціальної відповідальності бізнесу: теоретичний та історичний аспекти // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління. Вип. 1 (37). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – 0,5 о.в.а.
 7. Міжсекторне партнерство як чинник ресурсного забезпечення розвитку регіону // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління. Вип. 2 (38). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – 0,5 о.в.а.
 8. Міжсекторне стратегічне партнерство як механізм мобілізації регіональних ресурсів в процесі розробки і реалізації стратегії розвитку території // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління. Вип. 3 (39). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – 0,5 о.в.а.
 9. Роль та місце відносин міжсекторного партнерства в процесі розробки та реалізації стратегії регіону // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації: Матеріали підсумкової науково-практичної конференції за міжнародною участю. 30 жовтня 2009 року. У 2-х томах. – Т. 1. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – 0,3 о.в.а.
 10. Формування інституту соціального партнерства як складової соціального механізму державного управління // Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія, практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2006. – С. 284–289.
 11. Формування інституту соціального партнерства як складової соціального механізму державного управління // Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія, практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2006. – С. 284–289.