Новый-рисунок-2

Драгомирецька Наталія Михайлівна

Доктор наук з державного управління, професор

Професор кафедри філософських та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Україна,

Шляхи підвищення ефективності ділового спілкування брокера - 19.00.03 – психологія праці, інженерна психологія, 1994 рік

Комунікативна діяльність в державному управлінні: теоретико-методологічний аспект - 25.00.01 – теорія та історія державного управління, 2007 рік

управління соціальними, культурними та соціокультурними проектами; державна інформаційна політика; динамічне лідерство; управління персоналом
 1. Теоретичний аналіз комунікативної діяльності державного службовця: монографія / Н.М. Драгомирецька. – О.: Астропринт, 2005. – 280 с.
 2. Теоретико-методологічні основи вимірювання ефективності комунікативної діяльності державного службовця: монографія / Н.М. Драгомирецька. – О.: „ВидавІнформ” ОНМА, 2006. – 184 с.
 3. Мистецтво ділового спілкування : навч. посіб. / Н.М. Драгомирецька. – О.: ОНМА, 2005. – 156 с.
 4. Психологія управління : консп. лекц. / Н.М. Драгомирецька. – О.: Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2006. – 168 с.
 5. Управління соціальними та культурними проектами : навч. посіб. для слухачів спеціальності „державне управління” спеціалізацій „управління в сфері культури” та „соціальна і гуманітарна політика” / Н.М. Драгомирецька. – О.: „ВидавІнформ”, 2008. – 274 с.
 6. Психологія управління: навч. посіб. : Рекомендовано МОН України як навчальний посібник (Лист № 1/11-5142 від 15.06.10) / Н.М.Драгомирецька, Г.І.Козлова. – Одеса: ОДЕУ, 2010. – 355 с.
 7. Конфліктологія: навч. посіб.: Рекомендовано МОН України як навчальний посібник (Лист № 1/11-4564 від 01.06.10) / Н.М.Драгомирецька, Г.І.Козлова. – Одеса: Видавництво «Атлант» ВОІ СОІУ, 2010. – 245 с.
 8. Психологічні основи управління соціальними проектами: навч. посіб.: Рекомендовано МОН, молоді та спорту України як навчальний посібник (Лист № 1/11-4104 від 25.05.2011) / Н.М.Драгомирецька, В.В.Третьяченко. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2011. – 575 с.
 9. Державна інформаційна політика : навч. – метод. посібн. / Н.М. Драгомирецька. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – 252 с.
 10. Проект «Школа електронного урядування» як технологія модернізації управлінської діяльності на регіональному рівні / Н.М. Драгомирецька, Т.М. Фоменко // Електронне урядування. – 2010. - № 1. – С. 63-71.
 11. Проектування взаємовідносин суб’єктів державного управління з громадськістю / Н.М. Драгомирецька // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікація. – К : Видавничо-друкарський комплекс Університету „Україна”, - 2010. - № 4 – С. 159-164.