Proniv

Проніна Оксана Володимирівна

Кандидат наук з державного управління доцент

,

Державна політика охорони навколишнього середовища в Україні - 25.00.02 – механізми державного управління, 2011

- ,

Державне управління в земельній сфері, ринок земель сільськогосподарського призначення розвиток органів самоорганізації населення, екологічна безпека, протидія корупції
  1. 1. Проніна О.В. Проблеми державного управління земельними ресурсами в сучасних умовах в Україні //О.В.Проніна// Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи. – Херсон - 2012.- № 2(7) С. 199-205. 2. Проніна О.В. Проблеми розроблення стратегії сталого розвитку регіонів України // О.В.Проніна// Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. – Херсон - 2013. - № 1(8) – С.174-179. 3. Проніна О.В. Механізми взаємовідносин органів публічної влади в процесі управління земельними ресурсами //Проніна О.В.// Вісник Академії служби України. Днепропетровск- 2013. № 2(9)- С. 66-73. 4. Проніна О.В. Проблеми організації раціонального використання та охорони земель сільськогосподарського призначення //Проніна О.В.// Science and Education a New. Будапешт -2014. С. 164-167. 5. Проніна О.В. Іноземний досвід державного управління ринком землі //ПронінаО.В.// "Аналітика і влада" - Київ - 2014. - № 9 С.188-192. 6. Проніна О.В. Регулювання земельних відносин на прикладі закордонного досвіду. //Проніна О.В.// Електронне видання. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи. – Херсон - 2014. 7. Проніна О.В. "Адаптація земельної політики України до вимог Європейського Союзу" //Проніна О.В.// Канадський журнал науки і освіти "Canadian Journal of Science and Education" м.Торонто (Канада) - 2014. - № 2(6) - С. 769-776. 8. Проніна О.В. «Соціальні передумови формування та розвитку системи управління земельними ресурсами» //Проніна О.В.// Електронне видання. Теорія і практика державного управління і місцевого самоврядування. – Херсон - 2014.- № 2 (електронне видання). 9. Проніна О.В. «Законодавче забезпечення функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення» //Проніна О.В.// Гарвард -2015 № 1 (7), January-June, 2015.- С. 491-497. 10. Проніна О.В. «Земельна політика України: стратегія і перспективи» //Проніна О.В.// Oxford Journal of Scientifsc Researcb» № 1(9), January – June, 2015.- С.- 315-322. 12. Проніна О.В. «Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації» //Проніна О.В.// наук. – виробничий журнал «Держава і регіони. Серія: Державне управління» № 1 – Запоріжжя - 2016, - С. 122-125. 13. Проніна О.В. «Стан, проблеми та перспективи розвитку сільських територій в Україні» наук.видання «Публічне управління та митне адміністрування» //Проніна О.В.// наук. – виробничий журнал «Держава і регіони. Серія: Державне управління» № 2 – Запоріжжя - 2016, - С. 84-88. 14. Проніна О.В. «Іноземний досвід державного управління ринком землі» наук.видання «Публічне управління та митне адміністрування» //Проніна О.В.//наук.–виробничий журнал «Держава і регіони. Серія: Державне управління» № 1 – Запоріжжя - 2017, - С. 84-89. 15. Проніна О.В. «Механізми протидії виникненню корупції в системі органів з питань геодезії, картографії та кадастру в Україні» //Проніна О.В.// Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету /голов. ред. проф.Лопушинський І.П. 2018. № 2. 16. Проніна О.В. «Розширення повноважень об*єднаних територіальних громад у сфері земельних відносин (на прикладі Херсонської області)» //Проніна О.В.// Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету /голов. ред. проф.Лопушинський І.П. 2019. № 1. 17. Проніна О.В. «Місцеві програми як метод сприяння розвитку органів самоорганізації населення в Україні» //Проніна О.В.// Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету /голов. ред. проф.Лопушинський І.П. 2019. № 2. 18. Проніна О.В. «Управління орендними землями сільскогосподарського призначення в умовах децентралізації в Україні» //Проніна О.В.// Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету /голов. ред. проф. Лопушинський І.П. 2020. № 1. Тези конференцій 1. Проніна О.В. Регулювання земельних відносин на прикладі закордонного досвіду. //Проніна О.В.// Електронне видання. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи. – Херсон - 2014. 2. Проніна О.В. Соціальні передумови формування та розвитку системи управління земельними ресурсами //Проніна О.В.// Електронне видання. Теорія і практика державного управління і місцевого самоврядування. – Херсон - 2014.- № 2. 3. Проніна О.В. Адаптація земельної політики України до вимог Європейського союзу Шляхи розбудови економіки України в контексті підвищення її конкуренто-спроможності: ХІУ Міжнародна наук.-прак. Конф. Молодих науковців, 03.04.2014 м.Київ. – С. 131 – 133. 4. Проніна О.В. Державне управління земельними ресурсами в сучасних умовах а Україні: проблеми та завдання «Реалізація державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»: Регіональна міжвузівська наук.-прак. конф. молодих вчених, 28.03.2014 м. Дніпро-петровськ. С. 106 – 111. 5. Проніна О.В. Земля як основний ресурсний потенціал і фактор управління будь-якою локальною територією. Реалізація окремих приорітетів комплексного розвитку регіону: науково-методичний супровід»: міжрегіо-нальний наук.-прак. Семінар, 5 червня 2014 р. Херсон-Одеса: ОРІДУ НАДУ при Президентові України. - С.59-63. 6. Проніна О.В. Земельна політика України: стан, законодавче забезпечення. Ціннісний вимір політичної діяльності: західно-східний вектор сучасної української політики: 1 (V) Міжнародна наук.-прак. Конференція, 26-27 червня 2014р.– Херсон: ХНТУ. (Інтернет-конференція) 7. Проніна О.В. Законодавче забезпечення функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення. «Наука в інформаційному просторі»: X Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція, 20–21.11. 2014 р.– Київ – С.3-5. 8. Проніна О.В. Планування використання та охорони земель як складова загальнодержавної системи планування. «Проблеми формування нової економіки ХХІ століття», VII Міжнар. наук.-практ. конф.25–26 грудня 2014 року – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2014. – С. 39-42. 9. Проніна О.В. Проблематика державного управління земельними ресурсами у сучасній науковій літературі. «Тенденції розвитку законодавства та удосконалення правозастосовчої практики в сучасних умовах: національний та світовий досвід» ІІІ Міжрегіональна наук.-прак. Конф. 26.03. 2015 м.Івано-Франківськ: № 1/2015 – С.23-25. 10. Проніна О.В. Провідна роль держави в становленні земельної політики в Україні. «Державна економічна політика регіонального розвитку», наук.-прак. заоч. конф. 10 червня 2015 – Харків (Інтернет-конференція). 11. Проніна О.В. Створення національної інфраструктури геопросторових даних – перший крок до ефективного управління земельними ресурсами «Тенденції сучасної науки», Х111 Всеукр. наук.-прак. конф. 1-14 листопада . – Кривий Ріг – 2015. С. 58-61. 12. Проніна О.В. Інституційно-правові аспекти функціонування механізму державного регулювання земельних відносин "Правові аспекти публічного управління: теорія та практика" VІІ науково-практична конференція 10 грудня 2015р. –Дніпропетровськ -2015. С 223-226. 13. Проніна О.В. Ефективність управління в галузі використання й охорони земельних ресурсів Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика» всеукраїнська науково-практична конференція 28-29 квітня 2016р. – Харків -2016. С. 184-186. 14. Проніна О.В. Беган М.П. Проблеми та перспективи розвитку сільських територій в Україні //Проніна О.В., Беган М.П.// Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: збірник матеріалів 7-ї Всеук. науково-практичної конф. за наук. ред. проф. Ю.М. Бардачова, І.П. Лопушинського, Р.М. Плюща. – Херсон: ХНТУ, 2016. С – 153-156. 15. Проніна О.В. Консолідація земель, як механізм розвитку ефективного сільськогосподарського виробництва //Проніна О.В.// Стратегічні пріоритети в ХХІ столітті : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 лютого 2017 р. – Київ. С. 195-198. 16. Проніна О.В. Проблема передачі земельної ділянки у спільну власність об*єднанню співвласників багатоквартирного будинку. //Проніна О.В.// Проблеми модернізації України: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Українське суспільство: контури інновацій», 30 березня 2017 р. – Київ. С. 220-222. 17. Проніна О.В. Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації. //Проніна О.В.// Публічне управління: проведення реформ в Україні: Всеукраїнська наук.-прак. Конф., 27-28 квітня 2017 р. Покровськ. С. 56-60. 18. Проніна О.В. Державне управління земельними ресурсами на місцевому рівні. //Проніна О.В.// Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи. VIII Міжн. Наукова інтернет-конференція аспірантів та докторантів з державного управління. 26 травня 2017. – Одеса. 19. Проніна О.В. Юридична природа проведення земельної реформи в Україні. //Проніна О.В.// Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: 8-я Всеук. Наук.-практ. конф., 24 жовтня 2017 р. – Херсон: ХНТУ, 2017. – С.103-107. 20. Проніна О.В. Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації. //Проніна О.В.// Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: 8-я Всеукраїнська наук.-практ. конф., 24 жовтня 2017 р. – Херсон: ХНТУ, 2017. – С.108-112. 21. Проніна О.В. Проблеми реалізації державної політики сталого розвитку сільських територій в Україні //Проніна О.В.// Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: 9-я Всеукраїнська наук.-практ. конф., 2018 р. – Херсон: ХНТУ, 2018. – Інтернет видання. 22. Проніна О.В., Молнар Н.В., Принципи здійснення публічної житлової політики. //Проніна О.В., Молнар Н.В.// Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: 9-я Всеукраїнська наук.-практ. конф., 2018 р. – Херсон: ХНТУ, 2018. – Інтернет видання. 23. Проніна О.В. Земельні ресурси, як об*єкт національної безпеки.//Проніна О.В.// "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє": ХІV Міжнародна науково-практична конференця / за заг. редакцією І.В. Толока. – К. : ВІКНУ, 2018. – С. 327. 24. Проніна О.В. «Участь громадських організацій у формуванні та реалізації державної екологічної політики //Проніна О.В.// «Сучасний рух науки»: V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 7-8 лютого 2019р. – Дніпро, 2019, С. 573-576. 25. Проніна О.В. Права та проблеми учасників АТО при отриманні земельних ділянок //Проніна О.В.// Право національної безпеки та військове право: історія, сучасність і перспективи: збірник Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 28 березня 2019 р.) / Мін-во оборони України, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського; Національна академія правових наук України, Науково-дослідного інституту інформатики і права / Упоряд.: М.М. Прохоренко, П.П. Богуцький ; за заг. ред. М.М. Прохоренка. – К.:, 2019. 26. Проніна О.В. Соціальний захист населення як складова соціальної політики держави //Проніна О.В.// Теорія і практика соціальної допомоги: вектори взаємовпливу: Обласна наук.- прак. конф., 2019 р. – Херсон: ХГУ, 2019. 27. Белорусов С.Г., Проніна О.В. ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ТА ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МЕНЕДЖЕРА В КЕРІВНОГО СКЛАДУ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА РІВНІ ОТГ //Білорусов С.Г., Проніна О.В.// Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: 10-та Всеукраїнська наук.-практ. конф., 2019 р. – Херсон: ХНТУ, 2019. – Інтернет видання. 28. Проніна О.В. Розширення повноважень об*єднаних територіальних громад у сфері земельних відносин //Проніна О.В.// Публічне управління: проведення реформи в Україні: Всеукраїнська науково-практична конференція, 10.12.2019р. – Покровськ: ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 2019. – Інтернет видання. 29. Проніна О.В. «МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ» //Проніна О.В.// Імперативи економічного зростання в контексті реалізації Глобальних цілей сталого розвитку: Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція, 9.04.2020р. - Київський національний університет технологій та дизайну. Київ-2020. - Інтернет видання. 30. Проніна О.В. Молнар О.В. «ОСББ ЯК ФОРМА ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ» - VII Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференції за міжнародною участю «Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні», 18 червня 2020 р. – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – с. 109-112.