Панченко

Панченко Ганна Олександрівна

Кандидат наук з державного управління

Доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування, провідний фахівець відділу координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Україна,

Механізми реалізації державної мовної політики в Україні - 25.00.02 – механізми державного управління, 2011 рік

- ,

Механізми державної політики, мовна політика України, етика державного управлінця, теорія державного управління
  1. Панченко Г. О. Проблемні аспекти нормативно-правового забезпечення державної мовної політики України / Г. Панченко Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 2 (38). – С. 91– 94.
  2. Панченко Г. О. Про досвід реалізації державної мовної політики в ході українізації 20-30 років ХХ століття / Г. Панченко Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 3 (39). – С. 21-24.
  3. Панченко Г. О. Формування та реалізація принципу толерантності в державній мовній політиці / Г. Панченко Теорія та практика державного управління : збірник наукових праць. – Х. : ХарРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 1 (28). – С. 39 – 42.
  4. Панченко Г. О. Комплексний механізм реалізації державної мовної політики в Україні: обґрунтування доцільності впровадження / Г. Панченко Теоретичні та прикладні питання державотворення: електронне наукове фахове видання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. – Вип. 1. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/index.html
  5. Теоретичні та організаційно-методичні засади надання державних послуг в електронній формі: наук. розробка / авт. кол.: В.Г. Логвінов, І.О. Макарова, М.В. Мазуркевич, Г.О. Панченко та ін. К. :НАДУ, 2012. - 60 с.
  6. Панченко Г.О., Матвієнко Л.В. Адміністративно-територіальний розвиток Миколаївщини: історія, реалії та перспективи / Г.О. Панченко, Л.В. Матвієнко Теоретичні та прикладні питання державотворення: електронне наукове фахове видання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – Вип. 16-2015. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/index.html