КУХАРЧУК П.М.

Кухарчук Петро Михайлович

Кандидат наук з державного управління, доцент

Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Україна, Житомир

Державно-громадське управління системою професійно-технічною освіти в Україні (регіональний аспект) - 25.00.02 – механізми державного управління, 2009

Теоретико-методологічні основи управління системою освіти регіону - 10.00.06 – теорія і методика управління освітою,

Державне управління, управління освітою, місцеве самоврядування, громадянське суспільство, наукові гранти, література рідного краю, проза
  1. Кухарчук П.М. Особливості впливу регіонального ринку праці на реформування управлінням професійно-технічною освітою // Державне управління : теорія та практика. – Електрон. фах. вид. НАДУ. [Електронний ресурс] Державне управління : теорія та практика. [Електронний журнал] – 2011. – Режим доступу : http://www. academy. kiev. ua/ej1/txts/kuharcuk. htm
  2. Кухарчук П.М. Інновації менеджменту освіти Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. - 2012. – № 62. С. 8-11
  3. Кухарчук П.М. Сучасні стратегії розвитку управління професійною освітою в країнах Європейського Союзу Вісн. Академії митної служби України. Серія: “Державне управління” наук. - 2012. Зб. - № 1. (6). – С. 99-106
  4. Кухарчук П.М. Державно-громадське управління системою освіти як науковий феномен і змістова компонента Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; наук. ред. – О. М. Топузов]. - 2012. – Вип. 12. – С. 132–138.
  5. Кухарчук П.М. Плосков В. Система освіти в умовах економічних трансформацій [Електронний ресурс] Теорія і методика професійної освіти (електронний фаховий журнал) [Електронний журнал] – 2015. – № 5. – Режим доступу : http://tmpe.eor.by/index.php/editions/121-edition-5
  6. Кухарчук П.М. Плосков В.О. Реформування системи професійно-технічної освіти на регіональному рівні [Електронний ресурс] Теорія і методика професійної освіти (електронний фаховий журнал) [Електронний журнал] – 2016. – № 9(1). – Режим доступу : http://tmpe.eor.by/index.php/editions/131-edition-9
  7. Кухарчук П.М. Плосков В.О. Актуальні проблеми професійного навчання несення [Електронний ресурс] Теорія і методика професійної освіти (електронний фаховий журнал) [Електронний журнал] – 2016. – № 10(2). – Режим доступу : http://tmpe.eor.by/index.php/editions/133-vipusk-10
  8. Кухарчук П.М. Соціальне партнерство у процесі реформування системи освіти в Україні Публічне урядування : збірник. - № 1 (2) – березень 2016. – Київ.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. – С. 171-180
  9. Кухарчук П.М. Науковий менеджмент у теорії управління освітою Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління. – 2011. - № 2(5). - С. 21-27
  10. Більш детальну інформацію див ORCID: 0000-0002-2051-3298