Кравченко Милена

Кравченко Мілена В’ячеславівна

професор кафедри соціальної і гуманітарної політики Націдоктор наук з державного управління, професор

професор кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України

Україна,

Формування та впровадження нової парадигми соціальних цінностей українського суспільства (управлінський аспект) - 25.00.01 – теорія та історія державного управління, 2001

Модернізація державної політики у сфері соціального захисту населення України - 25.00.02 – механізми державного управління, 2013

Сфера наукових інтересів – модернізація державного управління, публічна політика у сфері соціального захисту населення.
  1. Загалом опубліковано більше 140 публікацій, у тому числі 92 наукових (з них 46 – у фахових наукових виданнях) і 50 – навчально-методичного характеру, 2 підручника та 2 навчальні посібники у співавторстві з грифом Міністерства освіти України.