Кальныш фото сайт

Кальниш Юрій Григорович

Доктор наук з державного управління, професор

Професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ при Президентові України

Україна,

Приоритетні напрями, шляхи реалізації та перспективи державної політики України в галузі релігійно-церковного життя - 25.00.01, 2001

Формування теоретико-методологічних засад політичної аналітики в державному управлінні України - 25.00.01, 2007

  1. Кальниш Ю.Г., Усаченко Л.М. Методологія наукових досліджень : Навчально-методичний посібник Л.М. Усаченко, Ю.Г. Кальниш. – К. : Вид-во НУБіП, 2013. – 125 с
  2. Кальниш Ю.Г. Політичний моніторинг суспільних реформ в Україні Актуальні проблеми внутрішньої політики: Науковий журнал: Додаток до "Вісника НАДУ" / Ред. кол. під кер. О.О.Рафальського, - К.: Вид-во НАДУ, 2004.- Вип. 1. – С. 79 – 89
  3. Кальниш Ю.Г., Малиновська Н.М. Особливості кадрового забезпечення політичної реформи в Україні Політична реформа – гарантія демократичного розвитку українського суспільства: Наук.-метод. Матеріали на допомогу лекторам /За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во. УАДУ, 2003. – С.112 – 124
  4. Кальниш Ю. Формування правової культури учасників виборчого процесу Вибори - шлях до демократичного суспільства: Метод. матеріали з питань виборчого процесу / За заг. ред. В.М.Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - С. 20 – 26
  5. Кальниш Ю. Українська Церква на порозі третього тисячоліття: проблеми й перспективи у відносинах із державою Зб. наук. пр. Української Академії державного управління при Президентові України. - К.: Видавництво УАДУ, 2001, Випуск 1, - С. 278-294
  6. Кальниш Ю. Пріоритетні напрямки розвитку системно-посередницької моделі державно-церковних відносин в Україні Зб. наук. пр. Української Академії державного управління при Президентові України. - К.: Видавництво УАДУ, 1998. - Випуск 1. - С. 200-204.