Новый-рисунок-2

Гайдученко Світлана Олександрівна

Доктор наук з державного управління, Професор кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського Національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Харківський Національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Україна, Київ

Формування інноваційної технології оцінювання в управлінні персоналом державної служби - 25.00.03 – державна служба, 2010

Теоретико-методологічні засади формування та розвитку організаційної культури публічного управління - 25.00.01 –теорія і історія державного управління, 2017

Державна служба, кадрова політика, громадянське суспільство, електронне урядування