shvets

Kovalchuk Veronika Gennadiyivna

Doctor of Science in Public Administration, Professor

National Aerospace University. ME Zhukovsky "Kharkiv Aviation Institute"

Ukraine, Kharkiv

Operational management of the cost of production of civil aviation - 08.00.05 - Economics, planning and organization of management of the national economy and its branches, 1992

Methodological principles of public administration of regional development in Ukraine - 25.00.02 - mechanisms of public administration, 2014

Management of socio-economic development of regions, formation of regional development strategies in Ukraine, efficiency of investment and innovation policy, anti-crisis management, human resources management, business administration
  1. 1. Ковальчук В.Г. Соціальна відповідальність бізнесу як невід’ємна складова загальнодержавного управління / В.Г. Ковальчук, М.І. Вербицький // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Х : Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». – 2016. – № 2 (21). – С. 257-263. Web of Science. 2. Ковальчук В.Г. Управління регіональним розвитком: глобальний контекст / Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. Дніпропетровського РІДУ НАДУ. – Дніпро ДРІДУНАДУ, 2016. – Вип. 3(30)/ – С. 79-83. 3. Ковальчук В.Г. Удосконалення вітчизняного досвіду з формування та реалізації регіональних стратегій розвитку / Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2017. – Вип. 2 (7). (Серія «Державне управління»). 4. KovalchukV.G. Problems of strategic management of large and medium business in Ukraine / V.G. Kovalchuk, S.P. Ilnytska // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. – Х : Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». – 2017. – № 1 (22). – С. 85-90. Web of Science. 5. Ковальчук В.Г. Сучасні тенденції розвитку державного регулювання інноваційної сфери / Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2018. – Вип. 1 (8). – C.130-139 (Серія «Державне управління»). 6. KovalchukV.G. Global financial system: risks and forecasts. /V.G. Kovalchuk, V.Ye. Khaustova, N.V. Demchenko, M.V. Volkova // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Х : Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». – 2018. – № 1 (24). – С. 368-373. Web of Science. 7.Ковальчук В.Г. Концептуальні засади децентралізації в умовах трансформації державних фінансів / В.Г. Ковальчук, Г.В. Даудова, О.В. Курносов // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр.. – Х: Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». – 2018. – № 3 (26). – С. 402-410. Web of Science. 8.Ковальчук В.Г. Ефективне державне управління в сфері податків – гарант соціально-економічного розвитку / В.Г. Ковальчук, П.В. Макогон // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2019. – Вип. 2 (11). – 482 с. (Серія "Державне управління"). – С. 338-343. 9. Ковальчук В.Г. Стратегічний менеджмент як інструмент підвищення управління фінансами в Україні / В.Г. Ковальчук, Г.В. Даудова, О.В. Курносов // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. − Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2019. − Вип. 2(55). С.65-73. 10. Ковальчук В.Г. Комплексне прогнозування в системі стратегічної діагностики потенціалу підприємства / В.Г. Ковальчук, Г.М. Тарасюк, А.А. Сотник // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр.. – Х: Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». – 2020. – № 2 (33). – С. 358-366. Web of Science. 11. Ковальчук В.Г. Innovative management in regional development: methodological aspects / В.Г. Ковальчук, Д.В. Найпак, А.С. Іванова, М.В. Волкова, К.С. Світлична // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр.. – Х: Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». – 2019. – № 4 (31). – С. 366-374. Web of Science. 12. Ковальчук В.Г. Сучасні тенденції розвитку менеджменту персоналу, як елементу державної кадрової політики / В.Г. Ковальчук, А.О. Кулик // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2020. – Вип. 2 (13). – 520 с. (Серія "Державне управління"). – С. 372-382.