Ежегодная международная научно-практическая конференция «Развитие креативного публичного управления»

08 квітня 2016 року в місті Києві, в Академії муніципального управління відбулася щорічна міжнародна науково-практична конференція «Розвиток креативного публічного управління», співорганізатором якої виступила Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління.

Участь у конференції взяли більше 50 учасників, серед них: педагогічні працівники, державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування, представники громадських організацій, науковці, журналісти, представники міжнародних інституцій і т.д.

Значну увагу в ході дискусій приділено питанням взаємодії влади, громади та освітніх установ у процесах розвитку креативного публічного управління та реформування органів державної влади та місцевого самоврядування. Креативне публічне управління — діяльність, яка забезпечує ефективне функціонування цілої системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування та передбачає широке залучення людей до реального управління як на рівні місцевих громад, так і на регіональному й загальнодержавному рівнях. У цьому контексті, розуміння розвитку громади через принципи демократичного громадянства поділяють не тільки освітяни, а й представники органів місцевого самоврядування та громадських організацій.

Від Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління у конференції взяли участь д.держ.упр., доцент Романенко Євген Олександрович та Чаплай Ірина Віталіївна, які виступили з доповіддю по секції «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту та публічного управління  в Україні» на тему: «Невідповідності національного виборчого процесу стандартам Європейського Союзу».

В цілому, захід покликаний сприяти розвитку креативного публічного управління в Україні та створенню демократичного середовища у місцевих громадах через впровадження освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини у національну систему освіти.

Доповіді учасників пленарного та секційних засідань будуть розміщені у збірнику тез за результатами конференції.

Дізнайтесь більше інформації на сайті: http://amu.edu.ua/index.php/en/