Новый-рисунок-1

Sergey Yegorovich Sahanyenko

Doctor of Science in Public Administration

Professor of the Dept. of public administration and local government of the Odessa Regional Institute of Public Administration under the President of Ukraine of the National of Public Administration under the President of Ukraine. Author of more than one hundredth of publications (including 3 books, 4 textbooks and more than 40 articles)

Ukraine,

(Українська) Екологізм як суспільно-політичне явище - (Українська) 23.00.02 – політичні інститути та процеси, (Українська) 1995 рік

(Українська) Теоретико-методологічні засади політичного управління містом в умовах самоврядування - (Українська) 25.00.04 – місцеве самоврядування, (Українська) 2005 рік

(Українська) Місцеве самоврядування, регіональне управління, процеси децентралізації, територіальна організація влади
  1. Політичне управління містом в умовах самоврядування: Монографія. – Одеса: Вид-во ОФ УАДУ, 2001. – 380 с.;
  2. Європейські стандарти врядування на регіональному рівні: Монографія. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. – 420 с.;
  3. Територіальні громади Одещини: Монографія. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. – 134 с.;
  4. Європейська Хартія регіональної демократії. Науково-практичний коментар. – Одеса: Хоббіт, 2008. – 196 с.