Під егідою Міжрегіональної академії управління персоналом, започатковано серію видань з публічного адміністрування

            Державно-громадянська-комунікація

          Під егідою Міжрегіональної академії управління персоналом, започатковано серію видань з публічного адміністрування. Відкрила друк цієї серії монографія «Державно-громадянська комунікація: шлях від кризи до взаємодії», авторів Козаков Володимир Миколайович, Рашковська Ольга Володимирівна, Ребкало Валерій Андрійович, Романенко Євген Олександрович, Чаплай Ірина Віталіївна.

           На монографію отримані Рецензії відомих українських науковців: Т. В. Мотренка, д-р філос. наук, проф., акад. Національної академії педагогічних наук України;  В. І. Гурковського, д-р наук з держ. упр., проф. кафедри інформаційної політики та електронного урядування Національної академії державного управління при Президентові України О. М. Непомнящого, д-р наук з держ. упр., акад. Академії будівництва України, проф. кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом. Вихід монографії у світ привітав М.Ф. Головатий, Проректор Міжрегіональної Академії управління персоналом з наукової та виховної роботи, доктор політичних наук, професор, академік Міжнародної кадрової академії, заслужений працівник народної освіти України, лауреат премії ім. Івана Франка в галузі інформаційної діяльності.

              В монографії досліджено теоретичну ідентифікацію понять “комунікація”, “соціальна комунікація”, “масова комунікація” та їх складових, у контексті сучасних дослідницьких підходів; визначено атрибутивно-системні властивості комунікації в публічному управлінні; обґрунтовано роль інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку комунікації у країнах європейського співтовариства; виокремлено та оцінено напрями посилення впливу громадянської комунікації на демократизацію системи публічного управління України; обґрунтовано напрями та шляхи використання маркетингових комунікацій у публічному управлінні.

       З монографією можна познайомитися тут.