ГРОМАДСЬКОЮ НАУКОВОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ “ВСЕУКРАЇНСЬКА АСАМБЛЕЯ ДОКТОРІВ НАУК З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ”, ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ “АСОЦІАЦІЯ НАУКОВЦІВ УКРАЇНИ” та Видавничою групою «Наукові перспективи» засновано електронний журнал «Наука і техніка сьогодні»

Обложка журналу Актуальні питання вар 6

Шановні колеги!

Інформуємо, що ГРОМАДСЬКОЮ НАУКОВОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ “ВСЕУКРАЇНСЬКА АСАМБЛЕЯ ДОКТОРІВ НАУК З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ”, ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ “АСОЦІАЦІЯ НАУКОВЦІВ УКРАЇНИ”  та  Видавничою групою «Наукові перспективи» засновано  електронний журнал «Наука і техніка сьогодні» (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні науки»).

Журнал започатковано з метою розвитку наукового, технічного потенціалу різних галузей науки шляхом оприлюднення результатів досліджень та їх інтеграції у сучасний освітній простір.

Журнал видається у рамках роботи Видавничої групи «Наукові перспективи» за підтримки громадської організації «Християнська академія педагогічних наук України» та громадської організації «Всеукраїнська асоціація педагогів і психологів з духовно-морального виховання».

Всім статтям присвоюється унікальний номер DOI із префіксом 10.52058.

Періодичність виходу – 1 раз на місяць.

Мови журналу – українська, англійська (змішаними мовами).

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Категорії читачів: вчені, педагоги, представники вищих навчальних закладів та наукових інституцій, а, також фахівці тематики наукового журналу.

Журнал включено до міжнародної пошукової системи Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=OdXvGn0AAAAJ

Детальніше за посиланням:http://perspectives.pp.ua/index.php/nts/index

Запрошуємо до наукової співпраці.

 

З повагою,

Президент     Є.О. Романенко