Плеханов

Plekhanov Dmitrіy Alexandrovich

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor

Institute of Public Administration. Black Sea National University named after Petro Mohyla

Ukraine, Nikolaev

- ,

Scientific provision of state management of agro-industrial production in Ukraine - 25.00.02 - mechanisms of public administration, 2010

Territorial administration, local self-government, economy and governance.
  1. Плеханов Д. О. Світова практика державного управління у сфері подолання податкової злочинності / Плеханов Д. О., Темнов С. Б. // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Вип. 230. Т. 242. Державне управління. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. С. 100-104
  2. Вихідні положення нової моделі аграрної політики держави / Д.О. Плеханов // Журнал “Економіка та держава”. - №8, 2014. - С. 93 – 95, Напрями державної політики розвитку сільських територій в Україні / Д.О. Плеханов // Журнал «Економіка та держава». - №7. – 2014. – С. 99 – 101
  3. Плеханов Д. О. Формування механізму державного регулювання сталого сільськогосподарського землекористування / Д. О. Плеханов // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 10. - С. 112-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2014_10_25.
  4. Плеханов Д. О. Напрями державної політики розвитку сільських територій в Україні / Д. О. Плеханов // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 19. - С. 167-169. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2014_19_34.
  5. Плеханов Д. О. Механізми фінансового забезпечення сільськогосподарських виробників / Д. О. Плеханов // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 11. - С. 112-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2014_11_24.