КУХАРЧУК П.М.

Petro Mikhailovich Kukharchuk

PhD in Public Administration, Associate Professor

(Русский) Житомирский областной институт последипломного педагогического образования

(Русский) Украина, (Русский) Житомир

Public-civic administration system of vocational education in Ukraine (regional aspect) - 25.00.02 - mechanisms of public administration, 2009

Theoretical and methodological foundations of management education system in the region - 10.00.06 - theory and methods of education management,

State management, education, local government, civil society, research grants, the literature of his native land, prose
  1. Кухарчук П.М. Особливості впливу регіонального ринку праці на реформування управлінням професійно-технічною освітою // Державне управління : теорія та практика. – Електрон. фах. вид. НАДУ. [Електронний ресурс] Державне управління : теорія та практика. [Електронний журнал] – 2011. – Режим доступу : http://www. academy. kiev. ua/ej1/txts/kuharcuk. htm
  2. Кухарчук П.М. Інновації менеджменту освіти Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. - 2012. – № 62. С. 8-11
  3. Кухарчук П.М. Сучасні стратегії розвитку управління професійною освітою в країнах Європейського Союзу Вісн. Академії митної служби України. Серія: “Державне управління” наук. - 2012. Зб. - № 1. (6). – С. 99-106
  4. Кухарчук П.М. Державно-громадське управління системою освіти як науковий феномен і змістова компонента Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; наук. ред. – О. М. Топузов]. - 2012. – Вип. 12. – С. 132–138.
  5. Кухарчук П.М. Плосков В. Система освіти в умовах економічних трансформацій [Електронний ресурс] Теорія і методика професійної освіти (електронний фаховий журнал) [Електронний журнал] – 2015. – № 5. – Режим доступу : http://tmpe.eor.by/index.php/editions/121-edition-5
  6. Кухарчук П.М. Плосков В.О. Реформування системи професійно-технічної освіти на регіональному рівні [Електронний ресурс] Теорія і методика професійної освіти (електронний фаховий журнал) [Електронний журнал] – 2016. – № 9(1). – Режим доступу : http://tmpe.eor.by/index.php/editions/131-edition-9
  7. Кухарчук П.М. Плосков В.О. Актуальні проблеми професійного навчання несення [Електронний ресурс] Теорія і методика професійної освіти (електронний фаховий журнал) [Електронний журнал] – 2016. – № 10(2). – Режим доступу : http://tmpe.eor.by/index.php/editions/133-vipusk-10
  8. Кухарчук П.М. Соціальне партнерство у процесі реформування системи освіти в Україні Публічне урядування : збірник. - № 1 (2) – березень 2016. – Київ.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. – С. 171-180
  9. Кухарчук П.М. Науковий менеджмент у теорії управління освітою Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління. – 2011. - № 2(5). - С. 21-27
  10. Більш детальну інформацію див ORCID: 0000-0002-2051-3298