Новый-рисунок-2

Karminskaya-Belobrova Marina Volodymyrivna

Candidate of Science in Public Administration, Associate Professor of the Department of Management of Innovative Entrepreneurship and International Economic Relations

Kharkiv National University "Kharkiv Polytechnic Institute"

Ukraine, Kharkiv

Tax mechanism of state regulation of socio-economic processes in Ukraine - 25.00.02- mechanisms of public administration, 2011

- ,

Public administration, management of innovation activity, economic regulation of social sphere development, international economy
  1. 1. Кармінська-Бєлоброва М.В. Зовнішньо- економічна діяльність України на сучасному рівні: проблеми та напрямки//Науково журнал «Бізнес Информ».- Видавничий дім «Інжек». – Х., 2016.-№4. 2. Кармінська-Бєлоброва М.В. Метод стратегічного планування соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Харківської області) [Електроний ресурс]//Економіка та суспільство. - 2017. - №8.- Режим доступу до журналу: http://www.economyandsociety.in.ua. 3. Кармінська-Бєлоброва М.В. Міжнародна державна політика в сфері інтелектуальної власності: європейський досвід//Вісник Одеського національного університету Том 22, вип. 11 (64) 2017, Серія Економіка, стр 19-23. 4. Кармінська-Бєлоброва М.В. Коучинг як інноваційний інструмент розвитку менеджменту в Україні// Вісник Харківського Національного політехнічного інституту «ХПІ», №47 (1323), стр 25-30 5. Кармінська-Бєлоброва М.В. Особливості сучасних концепцій управління персоналом //Вісник Харківського Національного політехнічного інституту «ХПІ», №37 (1313), стр. 78-82