VG

Vladimir Gurkovskyi

Doctor of Science in Public Administration, Professor

Center of Research of Problems in Public Administration

Ukraine, Kiev

Organizational and Legal Issues of Interaction of Public Authorities in the Field of National Information Security - 25.00.02, 2004

Fundamentals of State Policy in the Information Society in Ukraine: Theoretical and Practical Aspects - 25.00.01, 2011

Public administration, counteracting information aggression, national security, counteracting corruption
  1. Монографії: Національна безпека в умовах інформаційної та гібридної війни: Авт. кол.В.Куйбіда, В.Бебик, М.Дмитренко та ін. за заг.ред. В.Куйбіди і В.Бебика – К.: НАДУ, 2019 –384с. Статті: Special aspects of the exemption from criminal liability for corruption crimes in Ukraine Authors Andiy Borovyk Igor Kopotun Volodymyr Hurkovskyi Sposointe Trencin, 2019 ISBN: 978-80-89533-26-8 Особливості реформування професійної освіти наукова стаття Наковий вісник: державне управління, № 2 (2019), стор.42-48 Механізми кадрового управління в умовах ринку праці наукова стаття Mechanisms of personnel management in labor market conditions // Electronic scientific publication «Public Administration and National Security». -2019. - №5. https: // doi.org /10.25313/ 2617-572x-2019-5-5231 Competition in labor relations sphere наукова Social and Human Sciences.Polish-Ukrainian scientific journal,02 (19).- Available at: https // sp – sciences. іo. ua/s2650846| kovach valeria hurkovskyi volodymyr 2019. competition in labor relation s sphere. social and human science s polish-ukrainian scientific journal 02/19 (accessed 13 july 2019) Digitizing of strategic communications for an example of implementation of reforms Public management. – № 1(16). – 2019. – Р. 47–56. Ризики інвестиційної діяльності у сфері житлового будівництва в Україні наукова стаття Електронне наукове видання «Публічне адміністрування та національна безпека», 2018, №1 Формування антикорупційної політики в Україні Теоретико-метолодогічні питання правової модернізації державного управління та місцевого самоврядування в Україні : матеріали наук.-практ. Конф., м. Київ, Інститут законодавства Верховної Ради України, 27 грудня 2016 р. – Серія: «Законодавчі аспекти державного управління та місцевого самоврядування». – С.35–43. Вплив діджитал глобалізації на безпеку сучасної системи міжнародних відносин | Збірник за результатами міжнародної науково-практичної конференції «Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин», Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка Окремі аспекти застосування країною-агресором медіа ресурсу проти України в умовах гібридної війни /Публічне урядування. – 2016. – № 1(2). – С. 78–88. Організаційно-правові засади забезпечення інформаційно-психологічної безпеки в контексті дослідження функціонування традиційних і конвергентних медіа Ефективність державного управління : зб. Наук. ау. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип. 40 / за а. аук. ау.-кор. НАН України В. С. Загорського, аук. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. – № 40. – С. 116–126. (фахове видання)